Podsumowanie III kwartałów i plany na ostatni kwartał 2020 roku

Na koniec III kwartału bieżącego roku spółka odnotowała przychód narastający na poziomie 3.261.129 zł wobec 2.239.125 zł w analogicznym okresie w 2019 roku. Spółka MBF Group S.A. może pochwalić się także zyskiem netto w kwocie 344.262 zł, co stanowi 3-krotny wzrost względem roku ubiegłego (143.686 zł). Suma bilansowa wyniosła 9.010.242 zł. W ujęciu skonsolidowanym przychód narastająco wyniósł 3.845.096 zł wobec 3.657,163 zł w analogicznym okresie w 2019 roku. Skonsolidowany zysk netto, to 413.250 zł wobec 176.175 zł w roku ubiegłym. Skonsolidowane środki pieniężne na koniec III kwartału 2019 roku odnotowano na poziomie 681.486 zł.

Trwająca pandemia koronawirusa COVID-19 oraz zmiany organizacyjne i aktualizacja strategii rozwoju odbiły się bardzo negatywnie na Spółce w zakresie prawidłowego procesu komunikacji Emitenta z rynkiem w tym terminowego raportowania. Z tego miejsca chciałbym wszystkich naszych Akcjonariuszy przeprosić za ostatnie negatywne zdarzenia i zapewnić, że nie identyfikujemy obecnie jakichkolwiek zagrożeń dla podobnych incydentów w przyszłości. Wszelkie trudności i niedogodności zostały opanowane i są już historią. Wypracowano też procedury, które powinny na przyszłość zapewnią prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, tak pod względem organizacyjnym, jak i otoczenia finansowego oraz gospodarczego.

Jesteśmy także na ostatniej prostej w zakresie kompletowania osób zarządzających procesami w firmie, a że będą to także osoby, które udowodniły wcześniej swą przydatność w jej rozwoju, to z całą odpowiedzialnością oceniamy, że IV kwartał będzie jednym z najlepszych w całej historii Emitenta, co bezwzględnie odbije się na wyniku finansowym MBF Group S.A. za cały 2020 rok (uwzględniając wyniki osiągane przez spółki zależne i współzależne).

O wszystkim będziemy chcieli porozmawiać z Państwem na dedykowanym czacie inwestorskim, do uczestnictwa którego już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Na bieżąco zaś zachęcamy do śledzenia raportów giełdowych ESPI oraz EBI, gdzie informujemy o znaczących kontraktach, umowach i zleceniach. I chociaż solidarnie uważamy, że wyniki po III kwartale nie należą w obecnym otoczeniu do najgorszych, to jeśli spółka ma być oceniona za swoje dotychczasowe dokonania, to chcielibyśmy, żeby rynek i inwestorzy dokonali to po zamknięciu IV kwartału.

W dniu 29 września 2020 roku Emitent podjął decyzję o aktualizacji podstawowej działalności w strategii rozwoju Spółki. Aktualizacja strategii Spółki spowodowana jest m.in. zmianą otoczenia rynkowego, skuteczną aktywnością Emitenta w zakresie obrotu i pośrednictwa w roli brokera oraz pośrednika, znaczącymi sukcesami w budowie sieci kontrahentów w Polsce oraz za granicą i zakłada skupienie się na działalności gospodarczej i zarobkowej, której podstawowym przedmiotem będzie:

  1. Doradztwo w zakresie organizacji i pomocy w zdobyciu kapitału na rozwój projektów biznesowych będących w początkowej fazie rozwoju, w tym prace związane z finansowaniem akcyjnym, dłużnym i społecznościowym.
  2. Consulting, logistyka, pośrednictwo oraz bezpośredni obrót hurtowy w szczególności, lecz niewyłącznie, w zakresie produktów medycznych, leczniczych, spożywczych i chemicznych.
  3. Badania i rozwój w zakresie handlu algorytmicznego („algotrading”) i HFT („High Frequency Trading”), tj. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych przy pomocy algorytmu komputerowego automatycznie ustalającego indywidualne parametry zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, w tym moment złożenia zlecenia, termin jego ważności, cenę lub liczbę instrumentów będących przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy czym następuje to bez udziału człowieka lub przy ograniczonym udziale człowieka.

Celem Emitenta na lata 2020-2024 będzie dalszy wzrost przychodów oraz rezygnacja z nierentownych projektów. W realizacji celów Spółka zamierza kontynuować współpracę z obecnymi kontrahentami oraz spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej MBF, np. poprzez świadczenie fachowego doradztwa, mentoringu, konsultacji oraz pozostałych usług mających na celu dynamiczny rozwój. Ponadto Emitent nadal będzie uczestniczył w projektach wspierających i doradczych dotyczących pozyskiwania kapitału na rozwój oraz kompleksowej obsłudze transakcji na rynkach kapitałowych.

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Zapraszamy do lektury raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.