Podpisanie aneksu do warunkowej umowy zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd Mobile Factory S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 24/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku informuje, iż w dniu wczorajszym podpisano aneks do warunkowej umowy zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa („Umowa”).
Mocą zawartego aneksu termin realizacji Umowy został wydłużony do dnia 30 czerwca 2013 roku. Wydłużenie terminu związane jest z wydłużającymi się pracami nad audytem aktywów będących przedmiotem Umowy. Pozostałe warunki podpisanego aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego rodzaju.

Podstawa prawna: § 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu