Początek realizacji dostaw oleju rzepakowego z Białorusi

Zgodnie z przekazaną od białoruskiego producenta wiadomocią – pierwsze dwie cysterny kolejowe z naszego kontraktu na dostawę 600 ton oleju rzepakowego zostały 19 maja 2023 roku poddane inspekcji i kontroli jakości przez firmę Hamilton, a następnie jego pierwsza partia została nadana do transportu i odbioru w lokalizacji Terminal Małaszewicze Górne. Łączna wartość kontraktu wynosi ok. 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) złotych.

Końcową kwotę opublikujemy stosownym Raportem Giełdowym wraz z informacją o całkowitej realizacji zamówienia. O poszczególnych pośrednich etapach wykonania dostaw będziemy informowali za pomocą strony korporacyjnej lub przy pomocy innych kanałów komunikacji, np. poprzez nasz firmowy profil twitterowy.

Jednocześnie informujemy, że prawidłowa realizacja kontraktu otworzy nam możliwość podpisania umowy na dostawy długoterminowe na rzecz kontrahenta, o którym mowa w Raporcie Bieżącym ESPI nr 19/2023 z dn. 5 maja 2023. Sam ów kontrakt zagwarantuje spółce MBF Group SA stały przychód na poziomie nie mniejszym niż 8-10 mln zł rocznie i umocni pozycję na rynku dostawców i dystrybutorów oleju rzepakowego technicznego, czyli takiego gdzie poziom fosforu wynosi 120 ppm lub więcej.