Pierwsze zamówienie węgla energetycznego dla Luxury Trade

Znakomite wiadomości napłynęły do nas od spółki stowarzyszonej Luxury Trade Sp. z o.o. Okazuje się, że staraniami spółki i jej kontrahentów udało się jeszcze w tym roku otrzymać dwa pilotażowe zamówienia na dostawę węgla energetycznego z dostawą do dwóch polskich elektrowni na Górnym Śląsku.

Łącznie zamówienia dotyczą dostawy 5.000 ton węgla o klasie 23-26 MJ/kg, popiół max. 12,0%, siarka max. 0,60%, wilgoć max. 15,0%. Wartość łączna zamówień: 1.920.500 zł brutto (cena zamówienia dla kaloryczności 23 MJ). Dostawa będzie realizowana z przejścia granicznego Małaszewicze.

Luxury Trade Sp. z o.o. należy do Grupy MBF. Emitent posiada w spółce 800 udziałów, które stanowią 33,3% udziałów w kapitale zakładowym i uprawniają do 33,3% głosów na zgromadzeniu wspólników Luxury Trade.