Parafowana trójstronna umowa o poufności

W dniu wczorajszym, tj. 9 września 2014 roku, MBF Group S.A. podpisała trójstronną umowę o zachowaniu poufności z dwoma partnerami biznesowymi: z osobą fizyczną – Radosławem Majdanem oraz firmą z branży kosmetycznej i perfumeryjnej. Przedmiotem umowy jest nakreślenie wstępnych warunków w zakresie nawiązania ścisłej współpracy związanej z istniejącym projektem biznesowym o charakterze ogólnopolskim. Przedsięwzięcie zakłada wyodrębnienie i przekształcenie dotychczasowej działalności gospodarczej jednego z sygnatariuszy umowy celem pozyskania kapitału na rozwój i ekspansję projektu. Z uwagi na poufny charakter umowy dalsze szczegóły będą przekazywane wyłącznie poprzez stosowne komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta lub w formie raportów bieżących EBI.