Oświadczenie Zarządu w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. w załączeniu przekazuje oświadczenie o zakresie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Podstawa Prawna: § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w systemie obrotu na NewConnect”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu