Oleje nierafinowane techniczne: produkcja i prognozy rynkowe

Oleje nierafinowane nazywane również technicznymi to oleje roślinne, które nie nadają się do spożycia. Podobnie jak oleje nierafinowane spożywcze, są one pozyskiwane z nasion oleistych bez użycia wysokiej temperatury i środków chemicznych. Jednak w przeciwieństwie do olejów spożywczych, oleje techniczne mogą zawierać zanieczyszczenia i substancje szkodliwe dla zdrowia. Wykorzystywane są głównie w przemyśle, gdzie ich czystość nie jest tak istotna jak w przypadku olejów przeznaczonych do konsumpcji. Pomimo swojego pochodzenia roślinnego, ich zastosowanie w kuchni jest całkowicie wykluczone ze względu na potencjalne ryzyko zdrowotne.

MBF Group SA zajmuje się importem oraz sprzedażą olejów nierafinowanych, w szczególności słonecznikowego i rzepakowego. Firma ma wieloletnie doświadczenie w branży, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Dzięki solidnym kontaktom handlowym i współpracy z zaufanymi dostawcami, MBF Group SA zapewnia oleje najwyższej jakości, spełniające wymagania klientów z różnych sektorów przemysłu.

Zastosowania olejów nierafinowanych technicznych:

Oleje nierafinowane techniczne mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in.:

 • Przemysł maszynowy: jako oleje smarowe i chłodzące.
 • Przemysł tekstylny: do impregnacji tkanin i skór.
 • Przemysł chemiczny: jako surowiec do produkcji farb, lakierów i detergentów.
 • Przemysł kosmetyczny: do produkcji mydeł, kremów i innych kosmetyków.
 • Przemysł biopaliwowy: do produkcji biodiesla.

Przykładowe rodzaje olejów nierafinowanych technicznych:

 • Olej rzepakowy techniczny
 • Olej lniany techniczny
 • Olej słonecznikowy techniczny
 • Olej sojowy techniczny
 • Olej kukurydziany techniczny
 1. Olej rzepakowy techniczny

Informacje ogólne: Olej rzepakowy techniczny jest szeroko wykorzystywany w przemyśle. Jest pozyskiwany z nasion rzepaku bez użycia wysokiej temperatury i chemikaliów. Charakteryzuje się wysoką lepkością i stabilnością oksydacyjną, co czyni go odpowiednim do wielu zastosowań technicznych. Zawiera kwasy tłuszczowe jednonienasycone i wielonienasycone.

Produkcja: Produkcja obejmuje zbiór, suszenie, tłoczenie na zimno oraz filtrację nasion rzepaku.

Zastosowanie:

 • Przemysł maszynowy: Smarowanie i chłodzenie maszyn.
 • Przemysł tekstylny: Impregnacja tkanin i skór.
 • Przemysł chemiczny: Produkcja farb, lakierów i detergentów.
 • Przemysł kosmetyczny: Produkcja mydeł, kremów i balsamów.
 • Przemysł biopaliwowy: Produkcja biodiesla.
 1. Olej lniany techniczny

Informacje ogólne: Olej lniany techniczny jest pozyskiwany z nasion lnu. Znany z wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, olej lniany ma również właściwości schnące, co czyni go idealnym do zastosowań przemysłowych.

Produkcja: Obejmuje tłoczenie na zimno nasion lnu oraz filtrację bez użycia chemikaliów.

Zastosowanie:

 • Przemysł drzewny: Stosowany jako baza do farb i lakierów.
 • Przemysł tekstylny: Impregnacja tkanin i włókien.
 • Przemysł chemiczny: Surowiec do produkcji farb olejnych.
 • Przemysł kosmetyczny: Wykorzystywany do produkcji mydeł i kosmetyków pielęgnacyjnych.
 • Przemysł maszynowy: Smarowanie narzędzi i maszyn.
 1. Olej słonecznikowy techniczny

Informacje ogólne: Olej słonecznikowy techniczny jest pozyskiwany z nasion słonecznika. Charakteryzuje się wysoką zawartością kwasów tłuszczowych jednonienasyconych i wielonienasyconych oraz witaminy E.

Produkcja: Zawiera tłoczenie na zimno nasion słonecznika oraz ich filtrację.

Zastosowanie:

 • Przemysł chemiczny: Produkcja farb, lakierów i detergentów.
 • Przemysł kosmetyczny: Surowiec do produkcji mydeł i kosmetyków.
 • Przemysł tekstylny: Impregnacja tkanin.
 • Przemysł maszynowy: Używany jako smar.
 1. Olej sojowy techniczny

Informacje ogólne: Olej sojowy techniczny jest pozyskiwany z nasion soi. Jest bogaty w kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym kwas linolowy i oleinowy.

Produkcja: Tłoczenie na zimno nasion soi oraz filtracja.

Zastosowanie:

 • Przemysł chemiczny: Surowiec do produkcji farb, lakierów i żywic.
 • Przemysł kosmetyczny: Produkcja mydeł i kosmetyków pielęgnacyjnych.
 • Przemysł tekstylny: Impregnacja tkanin i skór.
 • Przemysł biopaliwowy: Produkcja biodiesla.
 • Przemysł maszynowy: Smarowanie maszyn i narzędzi.
 1. Olej kukurydziany techniczny

Informacje ogólne: Olej kukurydziany techniczny jest pozyskiwany z zarodków kukurydzy. Zawiera wysokie stężenie kwasów tłuszczowych wielonienasyconych oraz witaminy E.

Produkcja: Tłoczenie na zimno zarodków kukurydzy oraz filtracja.

Zastosowanie:

 • Przemysł chemiczny: Produkcja farb, lakierów i detergentów.
 • Przemysł kosmetyczny: Surowiec do produkcji mydeł i kosmetyków.
 • Przemysł tekstylny: Impregnacja tkanin i włókien.
 • Przemysł maszynowy: Używany jako smar i chłodziwo.
 • Przemysł biopaliwowy: Produkcja biodiesla.

Podsumowanie

Oleje nierafinowane techniczne mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, od smarowania maszyn po produkcję kosmetyków i biopaliw. Ze względu na brak procesów rafinacyjnych, mogą zawierać zanieczyszczenia, co wyklucza ich spożycie, ale ich naturalne właściwości chemiczne są cenne w wielu zastosowaniach przemysłowych.

Produkcja olejów roślinnych w 2023 i 2024 roku:

Światowa produkcja:

 • 2023: Prognozuje się, że światowa produkcja olejów roślinnych w sezonie 2022/23 wyniesie 217,2 mln ton, co oznacza wzrost o 8,7 mln ton w porównaniu z sezonem 2021/22.
 • 2024: Według OECD-FAO światowa produkcja olejów roślinnych w 2024 roku ma wzrosnąć o 24% (tj. o 41 mln ton) w stosunku do średniej z lat 2012-2014 i osiągnąć poziom około 210,5 mln ton.

Produkcja według rodzaju oleju:

 • Olej palmowy: W 2023 roku produkcja oleju palmowego ma wzrosnąć o 4,5% do 77,5 mln ton. W 2024 roku udział oleju palmowego w globalnej strukturze produkcji olejów ma wzrosnąć z 34% do 36%.
 • Olej sojowy: Oczekuje się, że produkcja oleju sojowego również wzrośnie w 2024 roku, co będzie wynikiem większych zbiorów i przerobu soi.
 • Olej rzepakowy: Polska jest największym producentem oleju rzepakowego w Europie. W 2023 roku jego światowa produkcja została oszacowana na 32,1 mln ton.
 • Olej słonecznikowy: Produkcja oleju słonecznikowego w 2023 roku spadła w wyniku wojny w Ukrainie. Szacuje się, że wyniesie ona 20,6 mln ton.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane są prognozami i mogą ulec zmianie w zależności od różnych czynników, takich jak warunki pogodowe, ceny surowców i polityka rządowa.

Przyszłość produkcji i użycia olejów roślinnych:

Prognozy na przyszłe lata wskazują na dalszy wzrost produkcji i użycia olejów roślinnych. Szacuje się, że do 2050 roku globalny popyt na oleje roślinne wzrośnie o około 50%. Istnieje kilka czynników, które będą napędzać ten wzrost:

 • Wzrost populacji: Światowa populacja ma wzrosnąć do 9,7 miliarda ludzi do 2050 roku, co oznacza zwiększone zapotrzebowanie na żywność, w tym oleje roślinne.
 • Wzrost dochodów: Wzrost dochodów w krajach rozwijających się prowadzi do zmiany preferencji żywieniowych na bardziej kaloryczne i przetworzone produkty spożywcze, które często zawierają oleje roślinne.
 • Urbanizacja: Coraz więcej ludzi mieszka w miastach, co oznacza łatwiejszy dostęp do przetworzonej żywności bogatej w oleje roślinne.
 • Zwiększone zastosowanie w biopaliwach: Rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone źródła energii może prowadzić do zwiększonego wykorzystania olejów roślinnych do produkcji biopaliw.

Oczekuje się, że oleje palmowy, sojowy i rzepakowy pozostaną głównymi produkowanymi olejami roślinnymi w przyszłości. Wzrośnie również produkcja innych olejów, takich jak olej słonecznikowy, kokosowy i rzepakowy.

Wpływ na środowisko:

Wzrost produkcji i użycia olejów roślinnych może mieć negatywny wpływ na środowisko, m.in.:

 • Wycinka lasów: Wycinka lasów pod plantacje oleiste może prowadzić do utraty bioróżnorodności i degradacji gleby.
 • Emisja gazów cieplarnianych: Produkcja i transport olejów roślinnych wiąże się z emisją gazów cieplarnianych.
 • Zanieczyszczenie wód: Niewłaściwe stosowanie nawozów i pestycydów na plantacjach oleistych może prowadzić do zanieczyszczenia wód.

Zrównoważone pozyskiwanie i stosowanie:

Istnieje potrzeba zrównoważonego pozyskiwania i stosowania olejów roślinnych, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Można to osiągnąć poprzez:

 • Certyfikację zrównoważonej produkcji: Wdrażanie standardów certyfikacji, które promują zrównoważone praktyki rolnicze na plantacjach oleistych.
 • Poprawę wydajności produkcji: Zwiększanie wydajności produkcji olejów roślinnych z hektara, aby zmniejszyć potrzebę wycinki lasów.
 • Zwiększenie wykorzystania odpadów: Wykorzystywanie odpadów z produkcji olejów roślinnych, np. wytłoków, do produkcji biopaliw lub pasz dla zwierząt.
 • Zmniejszenie strat i marnowania: Zmniejszanie strat i marnowania olejów roślinnych w łańcuchu dostaw i wśród konsumentów.

Przyszłość olejów roślinnych jest obiecująca, ale ważne jest, aby zrównoważyć wzrost produkcji i użycia z ochroną środowiska. Zrównoważone praktyki rolnicze, wydajne technologie produkcji i odpowiedzialne konsumpcja będą kluczowe dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju sektora olejów roślinnych w przyszłości.

Z uwagi na powyższe MBF Group cały czas rozwija handel olejami nierafinowanymi. Firma zrealizowała liczne kontrakty zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, dostarczając oleje techniczne do różnych gałęzi przemysłu, takich jak produkcja biopaliw, chemikaliów oraz kosmetyków. Obecnie MBF Group SA aktywnie realizuje kolejne zamówienia, stale poszerzając swoją ofertę i dostosowując ją do zmieniających się potrzeb rynku. Dzięki profesjonalnemu podejściu i dbałości o każdy etap procesu dostaw, firma zyskała uznanie wśród klientów i partnerów biznesowych.