Projekty

Informujemy, że ogłosiliśmy przetarg na usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji świadczone przez instytucje otoczenia biznesu akredytowane w obszarze usług doradczych w zakresie innowacji. Usługi będą realizowane w projekcie złożonym na konkurs w ramach poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.