29 stycznia odbędzie się NZWA

Rozszerzony harmonogram, obok już zaproponowanych uchwał, obejmuje poddanie pod głosowanie uchwał w sprawie zmiany firmy spółki oraz scalenia akcji w stosunku 25 do 1. W przypadku przyjęcia tej ostatniej, cena nominalna jednej akcji zwiększyłaby się z obecnych 10 gr do 2,50 zł. Akcjonariusz wskazał, iż uzasadnieniem dla scalenia jest zapewnienie zwiększenia płynności akcji, dla których zmiana aktualnego kursu akcji o 0,01 zł (jeden grosz) ma odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej procentowej zmianie kursu (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Scalenie akcji powinno umożliwić prawidłową i rzetelną ich wycenę Mobile Factory S.A.