Uraffinerte tekniske oljer: produksjon og markedsutsikter

Uraffinerte oljer, også kjent som tekniske oljer, er vegetabilske oljer som ikke er egnet til konsum. I likhet med uraffinerte matoljer utvinnes de fra oljefrø uten bruk av høye temperaturer og kjemikalier. I motsetning til matoljer kan tekniske oljer imidlertid inneholde forurensninger og helseskadelige stoffer. De brukes hovedsakelig i industrien, der renheten ikke er like viktig som for oljer beregnet på konsum. Til tross for at de er av vegetabilsk opprinnelse, er det helt utelukket å bruke dem i matlaging på grunn av potensielle helserisikoer.

MBF Group SA importerer og selger uraffinerte oljer, særlig solsikke- og rapsolje. Selskapet har mange års erfaring i bransjen, noe som gjør det mulig å yte service på høyeste nivå. Takket være solide forretningsforbindelser og samarbeid med pålitelige leverandører kan MBF Group SA tilby oljer av høyeste kvalitet for å oppfylle kravene til kunder i ulike industrisektorer.

Bruksområder for uraffinerte tekniske oljer:

Uraffinerte tekniske oljer har et bredt spekter av bruksområder i ulike bransjer, blant annet

 • Maskinindustrien: som smøre- og kjøleoljer.
 • Tekstilindustrien: til impregnering av tekstiler og lær.
 • Kjemisk industri: som råstoff til maling, lakk og vaskemidler.
 • Kosmetikkindustrien: for produksjon av såper, kremer og annen kosmetikk.
 • Biodrivstoffindustrien: for produksjon av biodiesel.

Eksempler på typer uraffinerte tekniske oljer:

 • Teknisk rapsolje
 • Teknisk linolje
 • Teknisk solsikkeolje
 • Teknisk soyaolje
 • Teknisk maisolje
 1. Teknisk rapsolje

Generell informasjon: Teknisk rapsolje er mye brukt i industrien. Det utvinnes fra rapsfrø uten bruk av høye temperaturer eller kjemikalier. Den har høy viskositet og oksidasjonsstabilitet, noe som gjør den egnet for mange tekniske bruksområder. Den inneholder enumettede og flerumettede fettsyrer.

Produksjon: Produksjonen omfatter høsting, tørking, kaldpressing og filtrering av rapsfrø.

Søknad:

 • Maskinindustri: Smøring og kjøling av maskiner.
 • Tekstilindustri: impregnering av tekstiler og lær.
 • Kjemisk industri: Produksjon av maling, lakk og vaskemidler.
 • Kosmetikkindustrien: Produksjon av såper, kremer og lotioner.
 • Biodrivstoffindustrien: Produksjon av biodiesel.
 1. Teknisk linolje

Generell informasjon: Teknisk linolje utvinnes fra frøene til linplanten. Linolje er kjent for sitt høye innhold av omega-3-fettsyrer, og den har også tørkeegenskaper som gjør den ideell til industrielle bruksområder.

Produksjon: Inneholder kaldpressing av linfrø og filtrering uten kjemikalier.

Søknad:

 • Trebearbeidende industri: Brukes som base for maling og lakk.
 • Tekstilindustri: impregnering av tekstiler og fibre.
 • Kjemisk industri: Råstoff til produksjon av oljemaling.
 • Kosmetikkindustrien: Brukes i produksjonen av såper og produkter for personlig pleie.
 • Maskinindustri: Smøring av verktøy og maskiner.
 1. Teknisk solsikkeolje

Generell informasjon: Teknisk solsikkeolje utvinnes fra solsikkefrø. Den kjennetegnes av sitt høye innhold av enumettede og flerumettede fettsyrer og vitamin E.

Produksjon: Inkluderer kaldpressing av solsikkefrø og filtrering.

Søknad:

 • Kjemisk industri: Produksjon av maling, lakk og vaskemidler.
 • Kosmetikkindustrien: Råstoff til produksjon av såpe og kosmetikk.
 • Tekstilindustri: impregnering av tekstiler.
 • Maskinindustri: Brukes som smøremiddel.
 1. Teknisk soyaolje

Generell informasjon: Teknisk soyaolje utvinnes fra soyabønnefrø. Den er rik på flerumettede fettsyrer, blant annet linolsyre og oljesyre.

Produksjon: Kaldpressing av soyabønner og filtrering.

Søknad:

 • Kjemisk industri: Råstoff til produksjon av maling, lakk og harpiks.
 • Kosmetikkindustrien: Produksjon av såper og produkter for personlig pleie.
 • Tekstilindustri: impregnering av tekstiler og lær.
 • Biodrivstoffindustrien: Produksjon av biodiesel.
 • Maskinindustri: Smøring av maskiner og verktøy.
 1. Teknisk maisolje

Generell informasjon: Teknisk maisolje utvinnes fra kimen av mais. Den inneholder en høy konsentrasjon av flerumettede fettsyrer og vitamin E.

Produksjon: Kaldpressing av maiskim og filtrering.

Søknad:

 • Kjemisk industri: Produksjon av maling, lakk og vaskemidler.
 • Kosmetikkindustrien: Råstoff til produksjon av såpe og kosmetikk.
 • Tekstilindustri: impregnering av tekstiler og fibre.
 • Maskinindustri: Brukes som smøremiddel og kjølevæske.
 • Biodrivstoffindustrien: Produksjon av biodiesel.

Sammendrag

Uraffinerte tekniske oljer har et bredt spekter av bruksområder i ulike bransjer, fra maskinsmøring til kosmetikk og produksjon av biodrivstoff. På grunn av manglende raffineringsprosesser kan de inneholde urenheter, noe som gjør at de ikke kan brukes, men de naturlige kjemiske egenskapene er verdifulle i mange industrielle anvendelser.

Produksjon av vegetabilsk olje i 2023 og 2024:

Global produksjon:

 • 2023: Verdens produksjon av vegetabilsk olje i 2022/23 forventes å nå 217,2 millioner tonn, en økning på 8,7 millioner tonn sammenlignet med 2021/22.
 • 2024: Ifølge OECD-FAO forventes den globale produksjonen av vegetabilske oljer i 2024 å øke med 24 % (dvs. 41 millioner tonn) fra gjennomsnittet i perioden 2012-2014, til rundt 210,5 millioner tonn.

Produksjon etter oljetype:

 • Palmeolje: Produksjonen av palmeolje forventes å øke med 4, 5% til 77,5 millioner tonn i 2023. I 2024 forventes palmeoljens andel av den globale oljeproduksjonen å øke fra 34 % til 36 %.
 • Soyaolje: Produksjonen av soyaolje forventes også å øke i 2024 som følge av høyere soyaavlinger og foredling.
 • Rapsolje: Polen er den største produsenten av rapsolje i Europa. I 2023 ble den globale produksjonen anslått til 32,1 millioner tonn.
 • Solsikkeolje: Produksjonen av solsikkeolje i 2023 har gått ned som følge av krigen i Ukraina. Det er anslått til å være 20,6 millioner tonn.

Det bør bemerkes at tallene ovenfor er prognoser og kan endre seg avhengig av ulike faktorer som værforhold, råvarepriser og myndighetenes politikk.

Fremtidens produksjon og bruk av vegetabilsk olje:

Prognosene for de kommende årene viser en ytterligere økning i produksjon og bruk av vegetabilske oljer. Det anslås at den globale etterspørselen etter vegetabilske oljer vil øke med rundt 50 % innen 2050. Det er flere faktorer som vil drive denne veksten:

 • Befolkningsvekst: Verdens befolkning forventes å vokse til 9,7 milliarder mennesker innen 2050, noe som betyr økt etterspørsel etter mat, inkludert vegetabilske oljer.
 • Inntektsvekst: Økende inntekter i utviklingsland fører til et skifte i kostholdspreferansene mot mer kaloririk og bearbeidet mat, som ofte inneholder vegetabilske oljer.
 • Urbanisering: Stad ig flere mennesker bor i byer, noe som betyr lettere tilgang til bearbeidet mat rik på vegetabilske oljer.
 • Økt bruk i biodrivstoff: Økende etterspørsel etter bærekraftige energikilder kan føre til økt bruk av vegetabilske oljer til produksjon av biodrivstoff.

Palme-, soya- og rapsolje forventes å forbli de viktigste vegetabilske oljene som produseres i fremtiden. Produksjonen av andre oljer som solsikkeolje, kokosolje og rapsolje vil også øke.

Miljøpåvirkning:

En økning i produksjonen og bruken av vegetabilske oljer kan blant annet ha en negativ innvirkning på miljøet:

 • Hogst av skog: Hogst av skog til oljeplantasjer kan føre til tap av biologisk mangfold og forringelse av jordsmonnet.
 • Utslipp av drivhusgasser: Produksjon og transport av vegetabilske oljer medfører utslipp av klimagasser.
 • Vannforurensning: Feil bruk av gjødsel og plantevernmidler i oljeplantasjer kan føre til vannforurensning.

Bærekraftig innkjøp og bruk:

Det er behov for bærekraftig innkjøp og bruk av vegetabilske oljer for å minimere den negative innvirkningen på miljøet. Dette kan oppnås ved å:

 • Sertifisering av bærekraftig produksjon: Implementering av sertifiseringsstandarder som fremmer bærekraftig landbrukspraksis i oljeplantasjer.
 • Forbedre produksjonseffektiviteten: Øke avkastningen av vegetabilsk olje per hektar for å redusere behovet for avskoging.
 • Økt bruk av avfall: Bruk av avfall fra vegetabilsk oljeproduksjon, f.eks. presserester, til å produsere biodrivstoff eller dyrefôr.
 • Redusere tap og svinn: Redusere tap og svinn av vegetabilske oljer i leverandørkjeden og blant forbrukerne.

Fremtiden for vegetabilske oljer er lovende, men det er viktig å balansere økt produksjon og bruk med miljøvern. Bærekraftig landbrukspraksis, effektive produksjonsteknologier og ansvarlig forbruk vil være nøkkelen til å sikre fremtidig bærekraft i sektoren for vegetabilske oljer.

På bakgrunn av dette utvikler MBF Group kontinuerlig handelen med uraffinerte oljer. Selskapet har gjennomført en rekke kontrakter på både det nasjonale og internasjonale markedet, og leverer tekniske oljer til ulike bransjer som biodrivstoff, kjemikalier og kosmetikk. I dag jobber MBF Group SA aktivt for å få flere bestillinger, utvide sortimentet og tilpasse det til markedets skiftende behov. Takket være den profesjonelle tilnærmingen og oppmerksomheten på alle ledd i leveringsprosessen har selskapet vunnet anerkjennelse blant kunder og forretningspartnere.