NATOs kode for kommersielle og offentlige enheter (NCAGE-kode)

NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE Code – NATO Commercial and Government Entity Code) 9AQDH er i dag tildelt selskapet MBF Group SA. Koden identifiserer selskapet i NATOCodification System (NCS). Denne koden gir direkte adgang til anbudskonkurranser som gjennomføres av forsvarsrelaterte institusjoner i Polen og NATO-land over hele verden, samt den amerikanske hæren og de føderale og statlige myndighetene i USA.

Selskapsdataene er lagt inn i databasen over forretningsenheter som vedlikeholdes av det militære senteret for standardisering, kvalitet og kodifisering (WCNJiK) og vil bli lagt inn i denne:

I tillegg betyr det ovennevnte at MBF Group SA, som registrert leverandør, også kan delta i amerikanske anbud fra det amerikanske budsjettet, og delta i de fleste av dem på lik linje med amerikanske selskaper.