Signering av en strategisk kontrakt for salg av steinkull

Styret i MBF Group SA kunngjør at utstederen den 10. januar 2023 inngikk en strategisk kontrakt for salg av steinkull. Kontrakten ble inngått med et selskap i Litauen. I henhold til den signerte avtalen har selskapet forpliktet seg til å selge opptil 360 000 tonn steinkull av typen 5-20 mm til entreprenøren i løpet av de neste 12 månedene.

Råvaren som er kontrahert ved Balkan-gruven, vil i første omgang bli brukt til gjennomføring av den nevnte avtalen, som kunngjort av selskapet i Aktuell rapport nr. 27/2022 av 7. desember 2022. Parametrene og kvaliteten på dette råmaterialet ble uforbeholdent akseptert av entreprenøren. Uavhengig av det ovennevnte vil Utstederen bestrebe seg på å øke sin råvarekjøpsbase for å oppfylle den inngåtte avtalen 100 %.

I første omgang vil vi arbeide for å øke den tildelte kvoten på 100 000 tonn. Vi utelukker ikke at det kan bli nødvendig med forhandlinger med gruvemyndighetene. De første aktivitetene er allerede gjennomført, og vi venter på en invitasjon til samtaler eller et nytt besøk til Balkan. Dette vil vise at det er nær suksess og enighet.

Etter vår oppfatning er den inngåtte kontrakten strategisk viktig og avgjørende for selskapets fremtid, dets forventede inntekter og fortjeneste og dets markedsposisjon. I henhold til den tidsplanen som var avtalt med avtaleparten, ble det vedtatt en foreløpig tidsplan for leveranser av steinkull, der det ble bestemt at det allerede i februar skulle leveres 10 000 tonn, i mars 20 000 tonn, og fra april og utover – ikke mindre enn 30 000 tonn råstoff.

Basert på det ovennevnte anslår styret at implementeringen av de ovennevnte Leveransene skal generere inntekter for Utstederen på minst 1 500 000 USD / februar, 3 000 000 USD / mars og 4 500 000 USD / hver påfølgende måned av Avtalen. På grunn av Kontraktens store betydning og dens betydning for Selskapet, vil Utstederen informere om verdien av de enkelte transaksjonene i egne løpende kunngjøringer.

Avtalen ble inngått for en periode på ett år med mulighet for fornyelse, og bestemmelsene i avtalen vil gjelde for alle senere transaksjoner som partene gjennomfører. De øvrige vilkårene i Avtalen avviker ikke fra allment gjeldende standarder. Selskapet er forpliktet til ikke å offentliggjøre detaljerte transaksjonsvilkår fordi offentliggjøring av slik informasjon kan skade partenes konkurranseposisjon og legitime interesser.