Signeringen av en samarbeidsavtale og MOU med ModaModa Co. Ltd

Den 4. oktober 2023 fikk vi tilbake to signerte kontrakter inngått med ModaModa Co. Ltd, med hovedkontor i Seoul i Sør-Korea. Det sørkoreanske selskapet produserer innovativ kosmetikk. Når det gjelder ekspansjonsplanene til det europeiske markedet, ble Utstederen etter diskusjoner og forhandlinger valgt til å fungere som importør og bygge opp et salgsnettverk for ModaModa-produkter i Polen og Europa.

ModaModa-produktene utnytter antioksidantegenskapene til de brune polyfenolene i frukten til å farge håret naturlig under sjamponeringen. ModaModa oppfant verdens første naturlige bruningssjampo med polyfenoler, og er markedsleder innen mørkere hårsjampo i Sør-Korea.

Den første avtalen som ble undertegnet, er rammeavtalen om samarbeid, konfidensialitet og taushetsplikt. I henhold til denne avtalen har partene definert forretningsforholdet og rammene for fremtidige juridiske forpliktelser, og det er etablert regler for konfidensialitet med hensyn til viktige kilder og kontakter. Avtalen forutsetter et langsiktig samarbeid mellom partene og definerer et rammeverk for driften, der det felles målet er at utstederen skal bygge opp et distribusjonsnettverk for ModaModa-produkter og importere disse. Kontrakten ble inngått på ubestemt tid. De øvrige vilkårene i Avtalen avviker ikke fra allment gjeldende standarder.

Det andre dokumentet er en intensjonsavtale («Memorandum of Understanding»), som har til hensikt å definere partenes roller og ansvarsområder i forbindelse med oppbyggingen av et distribusjonsnettverk og Utsteders rolle som importør av ModaModa-produkter. Ingen av partene kan overdra eller overføre MOU-en og forpliktelsene og rettighetene som er gitt i henhold til denne til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre parten. Avtalen utgjør hele avtalen mellom partene og erstatter alle tidligere muntlige eller skriftlige avtaler eller forståelser vedrørende de forhold som er beskrevet i denne.

 

 

Den 4. oktober 2023 fikk vi tilbake to signerte kontrakter inngått med ModaModa Co. Ltd, med hovedkontor i Seoul i Sør-Korea. Det sørkoreanske selskapet er involvert i produksjon av innovativ kosmetikk. I forbindelse med ekspansjonsplaner til det europeiske markedet ble Utstederen, etter diskusjoner og forhandlinger, valgt til å fungere som importør og bygge opp et salgsnettverk for ModaModa-produkter i Polen og Europa.

Modamoda-produktene utnytter antioksidantegenskapene til polyfenoler, som er brune i frukt for å farge håret naturlig under sjamponeringen. ModaModa oppfant verdens første naturlige bruningssjampo med polyfenoler, og er dermed markedsleder i Sør-Korea når det gjelder sjampo som gjør håret mørkere.

Den første avtalen som ble undertegnet, er rammeavtalen om samarbeid, konfidensialitet og taushetsplikt. I henhold til denne avtalen har partene definert forretningsforholdet og rammene for fremtidige juridiske forpliktelser, og det er etablert regler for konfidensialitet med hensyn til viktige kilder og kontakter. Avtalen forutsetter et langsiktig samarbeid mellom partene og definerer rammeprinsippene for driften, der det felles målet vil være utstederens oppbygging av et distribusjonsnettverk for ModaModa-produkter og import av disse. Avtalen ble inngått på ubestemt tid. Øvrige vilkår i avtalen avviker ikke fra de vanlige standardene.

Det andre dokumentet er et Memorandum of Understanding («MOU»), som har til hensikt å definere partenes roller og ansvarsområder i forbindelse med oppbyggingen av et distribusjonsnettverk og utstederens oppgave som importør av ModaModa-produkter. Ingen av Partene kan overdra eller overføre MOU-en og forpliktelsene og rettighetene som er gitt i henhold til denne til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre Parten. Avtalen utgjør hele avtalen mellom partene og erstatter alle tidligere muntlige eller skriftlige forståelser eller avtaler om de forhold som er beskrevet i denne.