Investorkalender

Tidsplan for periodiske rapporter i 2024:

Styret i MBF Group S.A. kunngjør tidsplanen for offentliggjøring av periodiske rapporter i 2024.

Innlevering av rapporter vil finne sted på følgende datoer:

– delårsrapport for første kvartal 2023 – på 30. april 2024.
– delårsrapport for 2. kvartal 2023 – på 30. juli 2024.
– delårsrapport for 3. kvartal 2023 – på 30. oktober 2024.

Styret i Utstederen kunngjør at den separate og konsoliderte årsrapporten for regnskapsåret 2023 vil bli offentliggjort den 20. mars 2024.

Samtidig kunngjør styret i Utstederen at, med henvisning til Selskapets forpliktelse til å offentliggjøre årsrapporten for 2023 senest 80 dager etter utløpet av regnskapsåret den gjelder, dvs. den 20. mars 2024, vil Utstederen ikke levere en periodisk rapport for 4. kvartal 2023 (i henhold til §6.10a i vedlegg 3 til ATS-reglene).

Selskapet vil kunngjøre eventuelle endringer i datoene for de periodiske rapportene i de løpende rapportene.

 


 

Fredag 22. mars 2024. ble det avholdt en investorprat med representanter for MBF Group. Temaet for møtet var selskapets økonomiske resultater for 2023. Mer enn 300 personer deltok på møtet, og selskapets representanter svarte på mer enn 50 spørsmål. Vi inviterer deg til å lese hele referatet fra chatten.