MBF Group registrert i registeret til Statens sanitærinspeksjon

Den 22. februar 2024 mottok MBF Group S.A. et sertifikat for oppføring i registeret over virksomheter som er underlagt offisiell inspeksjon av de statlige sanitærinspeksjonsmyndighetene. Dette er et viktig skritt for selskapet, og det åpner nye muligheter for vekst. I det følgende vil vi forsøke å se nærmere på noen av de viktigste aspektene ved saken.

Konsekvenser for selskapet:

 • Mulighet for distribusjon: PIS-registreringen gir MBF Group S.A. mulighet til å distribuere sukker og matoljer (raps, solsikke og soya) med mulighet til å få dem ompakket eller emballert. Dette gjelder både salg direkte til forbruker og samarbeid med andre matvareselskaper.
 • Økt troverdighet: Oppføring i registeret kan gi entreprenører en bekreftelse på at MBF Group S.A. oppfyller alle krav til hygiene og mattrygghet som er fastsatt i polsk lovgivning. Dette bygger i sin tur opp et positivt bilde av selskapet og øker tilliten til produktene.
 • Nye vekstmuligheter: Registreringen åpner for nye vekstmuligheter for MBF Group S.A. i næringsmiddelindustrien. Selskapet er nå i stand til å utvide tilbudet med nye produkter og tjenester, samt gå inn på nye markeder.

Fordeler avledet fra oppføringen:

 • Økt sikkerhet: Oppføring i PIS-registeret betyr at MBF Group S.A. er under konstant tilsyn av det statlige sanitærtilsynet. Dette sikrer at selskapet overholder alle gjeldende normer og standarder for mattrygghet.
 • Økt konkurransekraft: Registreringen gir MBF Group S.A. et konkurransefortrinn i forhold til selskaper som ikke er registrert i registeret.
 • Bedre tilgang til entreprenører: Oppføring i registeret vil gjøre det lettere for MBF Group S.A. å etablere samarbeid med nye motparter, både i Polen og i utlandet.

Selskapets ansvarsområder:

 • Overholdelse av normer og standarder: MBF Group S.A. forplikter seg til å overholde alle gjeldende normer og standarder for mattrygghet.
 • Samarbeid med Statens sanitærinspeksjon: Bedriften må samarbeide tett med Statens helsetilsyn og gi dem all nødvendig informasjon.
 • Journalføring: MBF Group S.A. må føre detaljerte journaler over sine aktiviteter knyttet til mattrygghet.

Nye forretningsmuligheter:

 • Utvidelse av sortimentet med nye produkter: Selskapet er nå i stand til å introdusere nye matprodukter som mel, ris, gryn, pasta, syltetøy osv. i sortimentet.
 • Inn på nye markeder: Registrering i registeret vil gjøre det lettere for MBF Group S.A. å ekspandere inn på nye markeder, både i Polen og i utlandet.
 • Samarbeid med andre selskaper: Selskapet kan nå etablere partnerskap med andre selskaper i næringsmiddelindustrien, f.eks. innen distribusjon, produksjon eller markedsføring.

Oppsummert er MBF Group S.A.s inntreden i registeret til Statens helsetilsyn et viktig skritt for selskapet, som åpner for nye muligheter for utvikling. Å være i registeret betyr økt sikkerhet, økt konkurranseevne, bedre tilgang til leverandører og mulighet til å utvide med nye produkter og tjenester.