Raffinert rapsolje: marked og prognoser for 2. halvår 2024

Raffinert rapsolje har en ledende posisjon i det globale markedet for spiselige oljer på grunn av sine mange fordeler, blant annet den nøytrale smaken, det høye innholdet av umettede fettsyrer og den brede kulinariske og industrielle bruken. Den er populær både i hjemmelaget mat og i næringsmiddel- og biodrivstoffindustrien. Nedenfor går vi nærmere inn på de viktigste aspektene ved produksjonen, de største produsentene og prisprognosene for raffinert rapsolje for andre halvdel av 2024.

Raffinert rapsolje er en av de mest populære matoljene i verden, verdsatt for sin nøytrale smak, høye innhold av sunne umettede fettsyrer og allsidige bruk i matlaging. Den brukes til:

 • Steking: Rapsolje har et høyt røykpunkt på ca. 240 °C. Dette gjør den til et ideelt valg for steking ved høye temperaturer, samtidig som helsesikkerheten ivaretas ved at risikoen for skadelige forbindelser minimeres. Det er derfor foretrukket både i husholdninger og på restauranter og andre serveringssteder der det stilles krav til temperaturstabilitet og kvalitet på sluttproduktet.
 • Baking: Den nøytrale smaken til raffinert rapsolje gjør den til en utmerket ingrediens til baking. Det påvirker ikke smaken på maten negativt, noe som er spesielt viktig i bakverk der vi ønsker å bevare den naturlige smaken av ingrediensene. I tillegg bidrar den fete konsistensen til å holde på fuktigheten i kaker og bakverk, noe som er avgjørende for å oppnå riktig tekstur og konsistens.
 • Sauser og dressinger: Rapsolje emulgerer lett med andre ingredienser for å lage glatte og kremete sauser og dressinger. Takket være den nøytrale smaken kan den brukes som basisingrediens i en lang rekke oppskrifter, samtidig som den tilfører næringsverdi og opprettholder den høye kvaliteten på sluttproduktet.
 • Margariner og vegetabilsk fett: Det er en viktig ingrediens i produksjonen av margariner, brødfett og annet vegetabilsk fett. Takket være sin stabilitet og allsidige anvendelse er det mye brukt i næringsmiddelindustrien, der det er behov for fett av høy kvalitet og med lang holdbarhet.
 • Biodrivstoff: Raffinert rapsolje kan bearbeides til biodiesel, noe som gjør den til et viktig råstoff i produksjonen av alternativt drivstoff til dieselmotorer. Denne funksjonaliteten øker relevansen i markedet ytterligere, noe som påvirker mangfoldet av bruksområder og stabiliteten i etterspørselen etter dette landbruksproduktet.

Produksjonsprosessen for raffinert rapsolje består av flere trinn:

 • Pressing: Rapsfrøene presses for å få råolje.
 • Raffinering: Råoljen renses for urenheter og uønskede stoffer ved hjelp av fysiske og kjemiske prosesser som desluicing, enzymatisk deaktivering, degumming, bleking og deodorisering.
 • Ekstrudering: Den rensede oljen gjennomgår en fordampningsprosess for å fjerne gjenværende flyktige stoffer.
 • Emballasje: Den ferdige oljen pakkes på flasker, bokser eller annen emballasje og distribueres til forbrukerne.

De største produsentene av raffinert rapsolje på hvert kontinent er

Europa

 • Tyskland er en av de største produsentene av raffinert rapsolje i Europa, takket være store rapsarealer og en velutviklet foredlingsindustri.
 • Ukraina er en av de ledende produsentene av rapsolje i Europa. Landet har økt produksjonskapasiteten betydelig de siste årene, og har blitt en av de største eksportørene av rapsolje i verden. Ukraina spiller en nøkkelrolle i det europeiske og globale rapsoljemarkedet takket være landets gunstige klima- og jordsmonnforhold og velutviklede jordbruksteknologi.
 • Frankrike er en av de største produsentene av raffinert rapsolje i Europa. Landet har store rapsarealer og en avansert foredlingsindustri.
 • Polen er også en betydelig produsent av rapsolje i Europa. Raps er en av de viktigste oljevekstene i Polen, og landet har en velutviklet sektor for bearbeiding av vegetabilske oljer.
 • Storbritannia spiller også en viktig rolle i produksjonen av raffinert rapsolje. Dyrking av raps er populært i mange regioner i landet, og britiske foredlingsbedrifter produserer store mengder rapsolje til hjemmemarkedet og til eksport.

Asia

 • Kina er den største produsenten av raffinert rapsolje i Asia, på grunn av de store dyrkede arealene og den høye innenlandske etterspørselen etter vegetabilske oljer.

Nord-Amerika

 • Canada, og særlig provinsen Saskatchewan, er kontinentets ledende produsent av rapsolje. Canada er også en av verdens største eksportører av denne oljen.

Sør-Amerika

 • I Sør-Amerika er Brasil den største produsenten av rapsolje, selv om produksjonen der er lavere enn i andre regioner.

Australia og Oseania

 • Australia er en stor produsent av rapsolje i regionen, med store rapsarealer og en velutviklet infrastruktur for videreforedling.

Afrika

 • Produksjonen av rapsolje i Afrika er relativt liten sammenlignet med andre kontinenter. Det finnes ingen klart dominerende produsent på kontinentet, men rapsdyrking og rapsoljeproduksjon er gradvis i ferd med å utvikle seg i enkelte land i det nordlige og sørlige Afrika.

Prisprognose for raffinert rapsolje for andre halvdel av 2024

Prognosen tar hensyn til en rekke nøkkelfaktorer som kan påvirke stabiliteten og retningen på prisen på denne råvaren på det globale markedet:

 • Råvaretilgjengelighet: Prognosene for de globale rapsavlingene i 2024 er generelt gode. Rikelige avlinger i store produsentland som EU (særlig Polen, Tyskland og Frankrike), Canada (Manitoba, Saskatchewan) og Kina (Heilongjiang, Jilin) vil sannsynligvis øke tilgangen på raffinert rapsolje. En økning i tilbudet legger vanligvis press på prisene.
 • Etterspørselen etter raffinert rapsolje: Stabil etterspørsel etter raffinert rapsolje i næringsmiddel-, industri- (f.eks. margarinproduksjon, bakeri- og smøremidler) og biodrivstoffsektoren vil være en nøkkelfaktor for å stabilisere prisene. Den økende interessen for alternative drivstoff som biodiesel kan bidra til å øke etterspørselen etter denne vegetabilske oljen ytterligere.
 • Konkurranse med andre vegetabilske oljer: Prisene på andre vegetabilske oljer, som soyaolje og palmeolje, vil ha en betydelig innvirkning på prisen på raffinert rapsolje. Disse produktenes konkurranseevne på verdensmarkedet kan påvirke priselastisiteten til rapsolje, spesielt i forbindelse med utveksling og substitusjon mellom ulike typer vegetabilske oljer hos produsenter og forbrukere.
 • Makroøkonomiske faktorer: Valutasvingninger og den generelle globale økonomiske situasjonen vil ha en betydelig innvirkning på prisene på raffinert rapsolje. Svingninger i valutaenes verdi kan skape usikkerhet og volatilitet i råvaremarkedene, noe som kan gi seg utslag i svingninger i rapsoljeprisene.

Med tanke på faktorene ovenfor forventes prisene på raffinert rapsolje i andre halvdel av 2024 å følge en generelt stabil trend, med noen mulige svingninger på kort sikt avhengig av intensiteten i tilbud og etterspørsel og volatiliteten i de makroøkonomiske forholdene. Stabil etterspørsel fra ulike industrisektorer og en potensielt god rapshøst i de viktigste produksjonsmarkedene kan fungere som stabiliserende faktorer, selv om det må tas høyde for uforutsette endringer i verdensmarkedet som kan påvirke prisen på denne råvaren.

På den annen side kan rapsoljeprisene øke noe i andre halvdel av 2024 på grunn av begrenset tilbud og økende forbruk, men denne økningen vil avhenge av en rekke variabler, blant annet produksjonen av andre vegetabilske oljer og globale værforhold.

MBF Group SA er en anerkjent og pålitelig importør av raffinerte oljer fra østeuropeiske land som Hviterussland og Ukraina. Selskapet tilbyr oljer av høy kvalitet, blant annet raps- og solsikkeolje, i både raffinerte og uraffinerte utgaver. MBF Group SA kan skilte med dokumenterte leveranser til enheter i Polen, Tyskland, Frankrike og Slovakia.

Takket være sin omfattende erfaring med innkjøp i østlige markeder, samt fleksible samarbeidsvilkår og attraktive priser, har selskapet vunnet mange kunders tillit. Leveransene skjer med ulike transportmidler, blant annet tankbiler, jernbanevogner og skip, og oppgjørene skjer på gunstige vilkår for kundene.