Kontrakten styrker MBF Groups posisjon i markedet for uraffinerte oljer

Vårt selskap, som fungerer som importør og distributør av vegetabilske oljer i Polen og EU-landene, kunngjorde for noen dager siden at vi hadde undertegnet en betydelig kontrakt om salg og levering av 1500 tonn uraffinert rapsolje. Kontrakten, som har en verdi på ca. 4,966 millioner zloty (1,15 millioner euro), representerer et viktig skritt i selskapets utvikling og styrker vår posisjon på markedet for vegetabilske oljer.

Kontrakten gjelder levering av 1 500 tonn uraffinert rapsolje, som skal brukes i ulike industrier. Kontrakten ble inngått med et selskap i Warszawa og omfatter levering av uraffinert rapsolje med parametere som er i tråd med kundens krav (fosfor- og KOH-syreinnhold, innhold av svovel og andre metaller osv.). Denne oljen kan brukes til produksjon av biodrivstoff, noe som er et viktig skritt i retning av bærekraft og reduksjon av klimagassutslipp. I fôrindustrien er rapsolje en verdsatt ingrediens som forbedrer næringsverdien i dyrefôr, noe som bidrar til bedre helse og produktivitet hos husdyrene.

I industrisektoren brukes rapsolje derimot til smøremidler, som er avgjørende for at maskiner og utstyr skal fungere som de skal, og som gir dem lengre levetid og høyere effektivitet. I tillegg er rapsolje mye brukt i kosmetikkindustrien, der den brukes som en naturlig ingrediens i produksjonen av kremer, lotioner, såper og andre hudpleieprodukter. Takket være sine fuktighetsgivende og nærende egenskaper er rapsolje verdsatt for sin evne til å forbedre hudens og hårets tilstand.

Ved å introdusere rapsolje i disse ulike markedssegmentene øker man ikke bare diversifiseringen av produktets bruksområder, men man fremhever også produktets allsidighet og miljøegenskaper, noe som kan bidra til økt etterspørsel og et stabilt salg. Alle disse bruksområdene understreker den strategiske betydningen av denne kontrakten for MBF Group, og styrker vår posisjon som en viktig aktør i sektoren for vegetabilske oljer.

Til tross for det ovennevnte er kontraktsinngåelsen en viktig begivenhet for MBF Group av følgende grunner

  • Øker inntektene og lønnsomheten: Kontrakten genererer betydelige inntekter for selskapet, noe som har en positiv innvirkning på lønnsomheten og de finansielle nøkkeltallene. De ekstra inntektene fra denne kontrakten gjør det mulig å styre driftskostnadene bedre og investere i teknologisk og logistisk utvikling. Dette betyr i sin tur høyere fortjenestemarginer og bedre finansiell stabilitet for selskapet.
  • Styrker markedsposisjonen: Avtalen med en viktig kunde styrker MBF Groups posisjon i markedet for vegetabilske oljer og åpner for nye muligheter for forretningsutvikling. Med denne kontrakten kan selskapet oppnå et konkurransefortrinn ved å øke sin tilstedeværelse i viktige markedssegmenter. Dette skaper også muligheter for ytterligere strategiske samarbeid og gjør det mulig å utvide produktspekteret.
  • Diversifisering av kundeporteføljen: Ved å inngå en kontrakt med en ny kunde diversifiseres selskapets kundeportefølje, noe som reduserer risikoen for avhengighet av enkeltkunder. Ved å diversifisere kundebasen er MBF Group mindre utsatt for svingninger i etterspørselen fra enkeltkunder, noe som stabiliserer inntektene og gir mulighet for mer bærekraftig vekst. Kundemangfoldet gjør også selskapet mer robust overfor endringer i markedet og økonomien.
  • Forbedring av imaget: Flere kontrakter på rad bygger opp et positivt bilde av MBF Group som en pålitelig og troverdig forretningspartner. Hver eneste kontrakt bekrefter selskapets evne til å levere kvalitetsprodukter innen avtalte tidsfrister. Et positivt image tiltrekker seg nye kunder og samarbeidspartnere, noe som på sikt kan føre til flere bestillinger og langsiktige forretningsforhold.

De viktigste kontraktsmulighetene omfatter

  • Mulighet for økte bestillinger: Kundenes tilfredshet med kvaliteten på den leverte oljen kan føre til økte bestillinger i fremtiden.
  • Økende etterspørsel etter rapsolje: Økende etterspørsel etter rapsolje på det globale markedet kan føre til høyere priser på rapsolje, noe som har en positiv innvirkning på selskapets marginer.

De viktigste risikoene knyttet til kontrakten er blant annet

  • Forstyrrelser i forsyningskjeden: Forsinkelser i tilførselen av råvarer eller logistikkproblemer kan gjøre det vanskelig eller umulig å fullføre en kontrakt i tide.
  • Endring i prisene på rapsolje: En nedgang i rapsoljeprisene på verdensmarkedet kan påvirke selskapets marginer negativt.
  • Økt konkurranse: Økt konkurranse i markedet for vegetabilske oljer kan gjøre det vanskeligere å tiltrekke seg nye kunder og beholde eksisterende.

MBF Group forpliktet seg til å levere rapsoljen i henhold til tidsplanen og spesifikasjonene i kontrakten. Ved forsinkelser i leveringen er selskapet forpliktet til å betale kontraktsmessige bøter. Kontrakten inneholder ingen oppsigelsesklausuler og gjelder til den er fullstendig gjennomført.

Signeringen av denne viktige kontrakten er en suksess for oss og representerer et viktig skritt i selskapets utvikling. Selskapet er overbevist om at en god gjennomføring av avtalen vil styrke selskapets posisjon i markedet og være til fordel for både selskapet og dets aksjonærer.