Rammeavtale for levering av EN590-diesel til en havn i Ukraina!

MBF Group SA har mottatt en ferdig signert rammeavtale for levering av EN590-diesel («Avtalen»). Avtalen ble inngått med en enhet i Ukraina, som også er villig til å kjøpe flytende drivstoff på de vilkårene som selskapet har foreslått.

Samtidig vil vi informere om at Avtalen fastsetter rammene for samarbeidet mellom Partene, der det felles målet er kontrahering og fysisk levering av flytende drivstoff(diesel EN590) til Avtaleparten. Som avtalt og ønsket av kjøperen, vil leveranser av flytende drivstoff skje med lekter til havnen i Reni i Ukraina, der entreprenørens logistikkanlegg ligger. Hver gang en kontrakt inngås og leveres, vil selskapet rapportere om dette gjennom børsmeldinger med nøkkelinformasjon som ikke bryter med avtalen om konfidensialitet og forretningshemmeligheter. Selskapet vil sammen med konsortiet forsøke å etablere logistikkordninger for levering og mottak av drivstoff til havnen i Reni i Ukraina så snart som mulig.

Avtalen ble inngått på ubestemt tid. Hver av partene har rett til å si opp avtalen med 1 måneds varsel med virkning fra utløpet av en kalendermåned. De øvrige vilkårene i Avtalen avviker ikke fra allment gjeldende standarder.

Inngåelsen av den nevnte avtalen kan bli en viktig milepæl i selskapets utvikling og fremtid, og inngåelsen av ytterligere kommersielle kontrakter som megler.