Kontrakt om levering av raffinert rapsolje til Frankrike

I slutten av juni i år. Vi har mottatt en forhåndssignert rammeavtale om samarbeid og konfidensialitet med et kommersielt selskap med base i Marseille i Frankrike. I henhold til rammeavtalen har de etablert et forretningsforhold og definert rammene for fremtidige juridiske forpliktelser. Avtalen innebærer et langsiktig samarbeid og definerer et rammeverk for driften, der det felles målet er utstederens fysiske leveranse av mat og kjemiske produkter (med særlig vekt på raps- og solsikkeolje) til partneren.

Noen dager senere, som en oppfølging av den ovennevnte avtalen, inngikk MBF Group SA en kontrakt om levering av 1 000 tonn raffinert rapsolje. Den ble inngått med et selskap som spesialiserer seg på produksjon og distribusjon av spiselige oljer. Med egne produksjonsanlegg er selskapet en ledende aktør på markedet for matolje i Frankrike.

I henhold til kontrakten forpliktet selskapet seg til å levere kjøperen varer av en kvalitet og med egenskaper i samsvar med kontraktens bestemmelser (klarhet, farge, fosfornivå osv.). Den kommersielle transaksjonen og oppgjøret for leveransen ble avtalt i henhold til Incoterms DAP Terminal Małaszewicze, Polen. Kontraktens totale verdi er ca. PLN 4 200 000 (fire millioner to hundre tusen zloty), men det endelige beløpet vil bli offentliggjort av selskapet i den relevante børsmeldingen, sammen med informasjon om den totale gjennomføringen av ordren. Utstederen vil rapportere om de ulike mellomstadiene i kontrakten via selskapets nettside eller andre kommunikasjonskanaler.