ICUMSA 45 kontrakt om levering av sukker til mat

Den 30. mai 2023 inngikk vi en kontrakt for levering av ICUMSA 45 roesukker av matkvalitet. Kontrakten ble inngått med en polsk enhet som driver med handel og markedsføring av matvarer. I henhold til kontrakten er leveransevolumet 150 tonn, og verdien på signeringstidspunktet er estimert til ca. 594 000 PLN (fem hundre og nittifire tusen zloty). Utstederen vil gå videre med gjennomføringen av Kontrakten umiddelbart, dvs. Den første leveransen vil finne sted senere i mai. Selskapet vil kunngjøre kontraktsinngåelsen og det endelige oppgjøret i en separat Current Report.

ICUMSA 45-sukker er et hvitt, høyraffinert sukker som egner seg til humant konsum og til et bredt spekter av bruksområder innen næringsmiddelindustrien. Den internasjonale kommisjonen for kvinners stilling. International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis fastsetter standarder for måling av renheten til raffinert sukker, kjent som ICUMSA-tall. [98]Renhetsnivået er relatert til sukkerfarger, uttrykt ved standard ICUMSA-tall. Jo lavere ICUMSA-tall, desto høyere renhet har sukkeret.