KOMMERSIELT TILBUD

Vi driver engroshandel med varer, import, eksport og meglervirksomhet. Vår oppgave er å forhandle og gjennomføre transaksjoner på vegne av de selskapene vi representerer, på grunnlag av mellomlangsiktige og langsiktige kontakter. Vi utfører en grundig transaksjonsanalyse og utarbeider sikre kommersielle kontrakter for levering av varer på vegne av oss selv eller våre motparter. Vi tilbyr en omfattende tjeneste når det gjelder juridisk bistand, tilbudsverifisering, leveringsorganisasjon og logistikk. Vi er spesialister på salg av følgende produkter:

  • mat (rapsolje, solsikkeolje, sukker, mel);
  • landbruksprodukter (korn, frukt og grønnsaker, soya- og solsikkemel);
  • medisinsk (masker, hansker, COVID-tester);
  • kjemikalier (urea, adBlue);
  • teknisk (droner, generatorer);
  • brensel (steinkull, brunkull, pellets).

Vil du vite den gjeldende prislisten? Ta kontakt med oss!