Intervensjonsbrev om eksklusiv forsyning av matoljer

Vi ønsker å informere alle interesserte om at vi har undertegnet en intensjonsavtale med et polsk selskap med base i Brodnica, som spesialiserer seg på produksjon, fylling, pakking og salg av raps- og solsikkeolje. Som en del av denne avtalen vurderer de to selskapene å inngå en langsiktig avtale som vil gjøre MBF Group SA til eksklusiv leverandør av raps- og solsikkeolje til det nevnte selskapet.

Leverandøren som det ble inngått avtale med, har en ferdig infrastruktur for fylling, pakking og merking av rapsolje og matolje i 1-, 3- og 5-litersflasker. Leverandøren har en moderne produksjonslinje som sikrer høy kvalitet på produktene. Selskapet er i ferd med å implementere en standard for kvalitetsstyringssystem – HCCP-systemet – for å sikre god produksjons- og hygienepraksis.

Vi forhandler for tiden om og vurderer muligheten for å inngå en fullstendig kontrakt som vil gjøre oss til eneleverandør av råvarer – raffinert rapsolje og raffinert solsikkeolje – til dette selskapet. Nedenfor skisseres de viktigste fordelene og utsiktene ved dette samarbeidet, samt potensielle risikoer.

Samarbeidet mellom MBF Group SA og det nevnte selskapet fører med seg en rekke betydelige fordeler og muligheter:

  1. Eksklusiv markedsposisjon: Gjennomføringen av avtalen vil gi MBF Group SA en unik posisjon i markedet som eneleverandør av raps- og solsikkeolje til dette anerkjente selskapet. Denne unike posisjonen kan styrke selskapets image og øke synligheten i markedet.
  2. Stabil inntektskilde: Produksjons- og leveringsprosessen for rapsolje og solsikkeolje er kompleks, noe som tyder på et langsiktig partnerskap og en stabil inntektskilde for MBF Group SA.
  3. Potensial for utvikling av produktporteføljen: Samarbeidet åpner for en utvidelse av produktporteføljen, inkludert relaterte produkter og lagrings- og distribusjonstjenester. Dette kan bidra til selskapets inntekter.
  4. Økning i omsetning: Gjennomføringen av avtalen vil øke omsetningen til MBF Group SA, noe som på sikt vil gi økte inntekter. Som eksklusiv leverandør av olje kan selskapet forvente stabile og sikre inntekter.
  5. Vekst og ekspansjon: Samarbeid med en velrenommert partner åpner nye muligheter for vekst og ekspansjon i markedet. Dette kan tiltrekke seg oppmerksomhet fra andre kunder og potensielle partnere, noe som vil påvirke den videre utviklingen av selskapet.
  6. Synergi og optimalisering: Et langsiktig samarbeid vil gjøre det mulig for begge selskapene å optimalisere kostnader og prosesser i fellesskap, noe som vil bidra til økt konkurransekraft og driftseffektivitet.

Oppsummert – å inngå en kontrakt med et selskap som spesialiserer seg på raps- og solsikkeolje, gir mulighet for en rekke fordeler, blant annet en unik markedsposisjon, en stabil inntektskilde, økt omsetning og vekstmuligheter. Det er et skritt som har potensial til å påvirke fremtiden til MBF Group SA i betydelig grad, skape nye muligheter og styrke vår posisjon i markedet.

Samtidig bemerker Selskapets styre at ettersom prosessen med produksjon og levering av rapsolje og solsikkeolje er kompleks, kan dette tyde på et langsiktig samarbeid og en stabil inntektskilde for Utstederen. Samarbeidet vil gjøre det mulig for begge selskapene å optimalisere kostnader og prosesser i fellesskap, noe som vil bidra til økt konkurransekraft og driftseffektivitet.

 

 

Potensielle trusler og risikoer:

  1. Avhengighet av én kunde: Dersom MBF Group SA skulle bli eneleverandør av olje til det aktuelle selskapet, ville selskapet være utsatt for en større risiko dersom dette samarbeidet skulle opphøre.
  2. Kontraktsforhandlinger: Prosessen med å forhandle frem og sluttføre en kontrakt kan være kompleks, og begge parter må nøye definere vilkårene for forholdet og sørge for at deres interesser blir ivaretatt.
  3. Markedsrisiko: Markedet for raps- og solsikkeolje er utsatt for endringer i råvarepriser og etterspørsel på det globale markedet, noe som kan påvirke stabiliteten og lønnsomheten i samarbeidet.

MBF Group SA er klar over disse problemene og vil søke å minimere risikoen gjennom nøye planlegging og styring av forholdet til partneren. Det er likevel viktig å huske på at ingen samarbeid er risikofritt, og begge parter bør nøye vurdere og diskutere alle aspekter ved samarbeidet før kontrakten inngås.

Uavhengig av det endelige utfallet av diskusjonene og forhandlingene vil Utstederen rapportere om utfallet i en Aktuell ESPI-rapport. Ved en positiv beslutning, i samsvar med leverandørens erklæringer, vil samarbeid og handelsutveksling starte uten unødig forsinkelse, men tidligst i januar 2024.