Start av rapsoljeleveranser fra Hviterussland

Ifølge en melding fra den hviterussiske produsenten – de to første jernbanetankbilene i kontrakten vår om levering av 600 tonn rapsolje ble inspisert og kvalitetskontrollert av Hamilton 19. mai 2023, og deretter ble det første partiet sendt til transport og henting ved Małaszewicze Górne-terminalen. Den totale verdien av kontrakten er ca. PLN 2 100 000 (to millioner ett hundre tusen).

Vi vil offentliggjøre det endelige beløpet i den relevante børsmeldingen, sammen med en indikasjon på den totale gjennomføringen av ordren. Vi vil informere deg om de ulike mellomstadiene i leveransen via selskapets nettside eller gjennom andre kommunikasjonskanaler, for eksempel selskapets Twitter-profil.

Samtidig vil vi informere dere om at en korrekt gjennomføring av kontrakten vil åpne for muligheten til å signere en langsiktig leveransekontrakt for entreprenøren som er nevnt i ESPI Current Report No. 19/2023 av dd. Denne kontrakten alene vil sikre MBF Group SA en stabil inntekt på ikke mindre enn 8-10 millioner PLN i året og vil styrke selskapets posisjon i markedet for leverandører og distributører av teknisk rapsolje, dvs. olje med et fosfornivå på 120 ppm eller mer.