Konsortieavtale for kontrahering og levering av flytende drivstoff

Den 18. juli 2022. ble det inngått en konsortieavtale med et forretningsjuridisk selskap med base i Vilnius i Litauen. Avtalens gjenstand er samarbeid om og formidling av detalj- og engroshandel (inkludert fysiske leveranser) med flytende drivstoff, særlig diesel og flydrivstoff (med særlig fokus på kunder i Ukraina).

Den litauiske motparten har et team med erfaring innen handel med hydrokarboner og er et handelsselskap som har spesialisert seg på naturressurser, særlig olje, naturgass og raffinerte energiprodukter. Selskapets ledere var i flere år tilknyttet raffineriet i Gorlice, som produserte min. oljer, smøremidler og andre produkter. Med denne kunnskapen ble det utviklet et nettverk av kontakter med oljeraffinerier rundt om i verden. Selskapet har erfaring med å kjøpe olje- og gassprodukter og biprodukter fra raffinerier og internasjonale leverandører. Ledelsesteamet har erfaring fra alle aspekter av utbygging og drift i oljeindustrien.

I henhold til bestemmelsene i den inngåtte avtalen ble den litauiske enheten leder av konsortiet, som vil være ansvarlig for å administrere sakene og representere konsortiet i den felles kommersielle virksomheten, den daglige koordineringen av konsortiets arbeid, korrekt og juridisk korrekt gjennomføring av de inngåtte leveransekontraktene og sikre finansieringen av virksomheten.

Utstederens styre kunngjør at MBF Group SAs oppgaver vil omfatte: (a) å gi konsortiets leder alle nødvendige dokumenter og informasjon om utførelsen av avtalens gjenstand, (b) å delegere personer med relevant kompetanse og kvalifikasjoner til å arbeide med konsortiets aktiviteter, (c) å delta i arbeidsmøter knyttet til konsortiets aktiviteter, og (d) å gi lederen fullstendige opplysninger om de endelige kontraktørene i den grad det er nødvendig for å undertegne rammeavtaler for levering av flytende drivstoff.

Konsortieavtalen ble inngått på ubestemt tid. De øvrige vilkårene i avtalen avviker ikke fra markedsstandarder som brukes i avtaler av denne typen. I forbindelse med inngåelsen av Avtalen inngikk Utstederen en tilleggsforpliktelse med den litauiske enheten om ikke å omgå, offentliggjøre og samarbeide i samsvar med reglene i ICC 619 PUB/NCNDA.

På bakgrunn av konklusjonen i ovennevnte Kontrakter Utstederen, som medlem av konsortiet, har en åpen kontrakt for umiddelbar levering av flytende drivstoff fra raffinerier i Midtøsten og Asia. I tillegg kunngjør selskapets styre at det for tiden er langt fremskredne diskusjoner om grossistleveranser av EN590-diesel til Ukraina, basert på kontakter fra tidligere leveranser av andre produkter til dette landet. Selskapet vil rapportere om relevante samarbeids-, leveranse- eller kontraktsavtaler via ESPIs børsrapporter.

Inngåelsen av konsortieavtalen er et viktig skritt i utviklingen av selskapets virksomhet innen direkte kjøp og salg av varer og tjenester og meglervirksomhet. Selskapet tar dermed et viktig skritt når det gjelder omfattende service og assistanse innen juridisk bistand, organisering, logistikk, megling og direkte engroshandel med medisinske, militære, næringsmiddel-, olje- og kjemiske produkter på det polske og europeiske markedet.

 

 

 

Den 18. juli 2022 ble det inngått en avtale om konsortieetablering med et forretningsjuridisk selskap med base i Vilnius, Litauen. Avtalen gjelder samarbeid innen detalj- og engroshandel og formidling av detalj- og engroshandel (inkludert fysiske leveranser) med flytende drivstoff, særlig diesel og flydrivstoff (med særlig fokus på kunder i Ukraina).

Den litauiske motparten har et team med erfaring innen handel med hydrokarboner og er et handelsselskap som har spesialisert seg på naturressurser, særlig råolje, naturgass og raffinerte energiprodukter. Selskapets ledere var i flere år involvert i raffineriet i Gorlice, som blant annet produserte oljer, smøremidler og andre produkter. Takket være denne kunnskapen ble det utviklet et nettverk av kontakter med oljeraffinerier over hele verden. Selskapet har erfaring med å kjøpe olje- og gassprodukter og biprodukter fra raffinerier og internasjonale leverandører. Ledelsesteamet har erfaring fra alle aspekter av utbygging og drift i oljeindustrien.

I henhold til bestemmelsene i den inngåtte avtalen ble den litauiske enheten leder av konsortiet, som vil være ansvarlig for å styre konsortiets anliggender og representere konsortiet i felles kommersielle aktiviteter, den daglige koordineringen av konsortiets arbeid, den korrekte og lovlige gjennomføringen av de inngåtte leveransekontraktene og sikre finansieringen av aktivitetene.

Utstederens styre kunngjør at MBF Group SAs oppgaver vil omfatte: (a) å gi konsortielederen alle nødvendige dokumenter og opplysninger om utførelsen av det som omfattes av avtalen, (b) delegere arbeid knyttet til konsortiets virksomhet til personer med relevant kompetanse og kvalifikasjoner, (c) delta i arbeidsmøter knyttet til konsortiets aktiviteter, og (d) å gi lederen fullstendige opplysninger om de endelige leverandørene i den grad det er nødvendig for å inngå rammeavtaler for levering av flytende drivstoff.

Konsortieavtalen er inngått på ubestemt tid. De øvrige vilkårene i avtalen avviker ikke fra markedsstandardene som brukes i avtaler av denne typen. I forbindelse med inngåelsen av Avtalen inngikk Utstederen en tilleggsforpliktelse med den litauiske enheten om ikke å omgå, offentliggjøre og samarbeide i samsvar med reglene i ICC 619 PUB/NCNDA.

Som følge av inngåelsen av den nevnte avtalen har Utstederen, som medlem av konsortiet, en åpen kontrakt for umiddelbar levering av flytende drivstoff fra raffinerier i Midtøsten og Asia. I tillegg opplyser selskapets styre at det for tiden er langt fremskredne diskusjoner om grossistleveranser av EN590-diesel til Ukraina, basert på kontakter fra tidligere leveranser av andre produkter til dette landet. Selskapet vil rapportere om relevante samarbeids-, leveranse- eller kontraktsavtaler via ESPIs børsrapporter.

Inngåelsen av konsortieavtalen representerer et viktig skritt i selskapets utvikling innen direkte kjøp og salg av varer og tjenester og meglervirksomhet. Selskapet tar dermed et viktig skritt i retning av omfattende service og assistanse innen juridisk bistand, organisering, logistikk og megling samt direkte engroshandel med medisinske, militære, næringsmiddel-, olje- og kjemiske produkter på det polske og europeiske markedet.