Najmłodsi chętnie sięgają po tablety i smartfony rodziców

Dzieci uwielbiają dotykowe ekrany – to wie chyba każdy rodzic. Kwartalny raport firmy Nielsen dotyczący urządzeń mobilnych, na podstawie badań przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2013 roku wykazał, że ponad 1/3 spośród rodziców posiadających tablety, pozwala w domach bawić się nimi swoim dzieciom w wieku poniżej 11 lat. Znaczna większość z nich (54%) stwierdziła, że ich dzieci używają tabletów do celów edukacyjnych. Co więcej, spośród osób, które nie pozwalają swoim dzieciom bawić się tabletami, 20% twierdzi, że pozwoliliby, gdyby na urządzeniach znajdowało się więcej edukacyjnych aplikacji czy treści.

Współcześni uczniowie maja fioła na punkcie nowoczesnych technologii i bardzo dobrze sobie z nimi radzą. Coraz więcej szkół decyduje się na zastąpienie tradycyjnych podręczników tabletami, których uczniowie mogą używać do nauki zarówno w szkole, jak i w domu. Dzieci, które używają tabletów podczas szkolnych zajęć, wykazują większe zainteresowanie nauką – 71% z nich stwierdziło, że są zainteresowani dostępem do podręczników na swoich tabletach.

Badania przeprowadzone wśród uczniów powyżej 13 lat, używających tabletów podczas lekcji, wykazują, że tablety najczęściej (51%) używane są do szukania informacji w Internecie, niemal równie często (43%) do czytania książek oraz robienia notatek (40%). Blisko połowa uczniów wykorzystuje tablety do korzystania z konta e-mail. Nieco rzadziej uczniowie używają tabletów do uzupełniania zadań domowych, do czytania magazynów, oglądania filmów czy kontaktowania się na portalach społecznościowych – te opcje wybrało średnio 25% uczniów.

Oczywiście stosowanie tabletów w szkołach zawsze będzie znajdowało swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jednak rozsądne i umiejętne wykorzystywanie tego urządzenia podczas prowadzenia lekcji może mieć wiele pozytywnych skutków – przede wszystkim większe zainteresowanie uczniów tematem lekcji, możliwość przeprowadzania różnorodnych zadań i ćwiczeń, umożliwiające uczenie poprzez zabawę.

 

1377619409709

 

Źródło: http://topmobiletrends.com/parents-let-kids-use-tablets-for-education/

za: http://www.mobiletrends.pl/dziecko-nauka-i-tablet/