Nabycie udziałów w firmie Getbol Sp. z o.o.

26 marca 2014 r. spółka dokonała kupna 2.600 udziałów, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, spółki pod firmą Getbol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za łączną cenę w wysokości 481.000,00 zł. Kupione udziały stanowią 26,00% w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników nabywanej spółki.

Getbol to dyscyplina oparta na grze w piłkę nożną jeden na jednego. Podstawy Getbolu zostały opracowane w latach 90. XX wieku, a zasady gry opracowano i opatentowano w 2002 roku. Zaliczany jest do grona najmłodszych na świecie dyscyplin sportowych. W 2005 roku w Polsce było 2 tysiące zawodników i 21 klubów uprawiających Getbol. Firma Getbol Sp. z o.o. posiada wszelkie prawa do dysponowania nazwą oraz prawami autorskimi do dyscypliny. Ponadto oprócz popularyzacji dyscypliny spółka zajmuje się organizacją i przygotowaniem wydarzeń i produkcji z nią związanych, w tym produkcji TV (więcej o projekcie: www.getbol.com).