Mobile Factory zmienia się w MBF Group

Zarząd spółki MBF Group S.A. w nawiązaniu informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrował zmianę adresu siedziby Emitenta oraz zmiany treści Statutu Spółki, w tym firmy spółki Emitenta. Nowy adres rejestrowy Emitenta jest następujący:

MBF Group S.A.
ul. Bysławska 82
04-994 Warszawa