MBF Group zainwestuje w start-up’y

Posiadasz ciekawy pomysł biznesowy, ale brakuje Ci środków finansowych na jego realizację? Zgłoś go do nas, a będziesz miał możliwość skorzystania z naszej pomocy finansowej. Proponujemy kompleksową obsługę biznesu na każdym etapie jego rozwoju. Oferujemy wsparcie kapitałowe zgodne z udokumentowanym zapotrzebowaniem. Większych inwestycji dokonujemy wspólnie z koinwestorami lub w oparciu o inne zewnętrzne źródła finansowania (np. emisja akcji lub obligacji).

W zamian za udziały w nowym przedsięwzięciu oferujemy kapitał, doradztwo i kontakty niezbędne do osiągnięcia sukcesu biznesowego, które mogą okazać się kluczowe przy kolejnych rundach finansowania. Naszym zadaniem jest także kojarzenie projektów inwestycyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem projektów, w których dominujące znaczenie ma wkład intelektualny – z kapitałem pochodzącym od indywidualnych inwestorów.

Dołącz do Grupy MBF. Zapraszamy do współpracy! Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy.