Mamy umowę! Ruszamy z uruchomieniem VABUN S.A.

Jak poinformowaliśmy w ostatni czwartek – dzień wcześniej, tj. 28 stycznia Grupa MBF podpisała jedną z kluczowych umów inwestycyjnych. Ze strony spółki umowę podpisał prezes Robert Krassowski, ze strony projektodawców: Radosław Majdan i firma AJK Corp. Przedmiotem umowy jest projekt zdefiniowany pod pojęciem wszelkich rzeczy materialne i niematerialne związane ze skutecznym zaprojektowaniem, wyprodukowaniem, dystrybucją i sprzedażą produktów pod marką „Vabun” ze szczególnym uwzględnieniem linii kosmetyków, wód toaletowych i perfum.

Intencją i wspólnym celem stron jest zawiązanie spółki pod firmą Vabun S.A. w terminie 15 dni od daty podpisania umowy. – Zgodnie z postanowieniami Umowy zaangażowanie kapitałowe naszej spółki wyniesienie nie mniej niż 630.000,00 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych) – wyjaśnia Robert Krassowski – Ponadto zobowiązaliśmy się do świadczenia nieodpłatnej usługi w zakresie pozyskania kapitału na rzecz Vabun S.A. przez inne podmioty zainteresowane w inwestycją w rozwój biznesu. Nie wykluczone, że ciągu najbliższych miesięcy pozyskamy inny znaczący podmiot z branży kosmetycznej – kończy zarządzający MBF Group.

Z kolei projektodawcy, czyli Radosław Majdan oraz AJK Corp zobowiązali się wnieść do Vabun S.A. lub scedować na jej rzecz wszelkie aktywa związane z projektem, m.in. wnioski patentowe, komponenty i składniki produktów kosmetycznych, projekty graficzne i prawa do marki oraz prawa do wykorzystania wizerunku. Dodatkowo na spółkę Vabun S.A. zostanie przeniesionych 14 (czternaście) aktywnych umów sprzedażowych podpisanych m.in. z sieciami handlowymi: Pako Lorente, SPS Handel, Drogerie Polskie i in. Natomiast w ciągu kilku tygodni powinny być finalizowane rozmowy z ogólnopolską siecią Rossmann.

Sygnatariusze porozumienia zgodnie ustalili, że w przypadku spełnienia warunków formalnych (kapitały własne spółki, solidne przychody, wyjścia na rynki zagraniczne) przyszły zarząd spółki podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne w celu upublicznienia spółki oraz debiutu na rynku alternatywnym NewConnect lub rynku regulowanym GPW. Ewentualny debiut zostanie poprzedzony emisją akcji w drodze podwyższenia kapitału z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

– Niniejsza umowa inwestycyjna to krok milowy w rozwoju spółki. Warto dodać, że umowa gwarantuje wykonywanie prac zleconych innym firmom z Grupy MBF. W rozwoju biznesu skorzystamy z synergii Grupy, a jednocześnie zagwarantujemy przychody innym spółkom. Początkowo będziemy zajmować się prowadzeniem gospodarki finansowej i wydatkowania, księgowością oraz optymalizacją podatkową. Dodatkowo kolejna z naszych firm zajmie się marketingiem i wizerunkiem marki w sieci. Widząc obecne dane sprzedażowe produktów marki „Vabun”, liczę na to, że konkretne efekty podpisanej umowy będą widoczne już w 2015 roku. – podsumowuje Robert Krassowski.

Na koniec warto wspomnieć o sporym odzewie w mediach. W kontekście podpisanej Umowy napisali o niej m.in.:

Z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z rozpoczęciem projektu należy mieć nadzieję, że o przedsięwzięciu będzie równie głośno wraz z założeniem VABUN S.A. oraz pierwszymi danymi sprzedażowymi. Zgodnie z ustaleniami pierwsze dostawy produktów marki VABUN trafią na półki drogerii już w marcu 2015 roku.