List intencyjny w sprawie powołania spółki MBF Romania SRL

Zarząd spółki MBF Group S.A. informuje, że w dniu 26 lutego 2015 roku zawarł wspólnie z dwoma podmiotami list intencyjny w sprawie założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą MBF Romania SRL (Societate cu Răspundere Limitată) z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii.

Sygnatariuszami przedmiotowego Listu są:

  • spółka dysponująca wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym, w szczególności w zakresie przygotowywania i przeprowadzania emisji prywatnych i publicznych, posiadająca licencję autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz autoryzowanego doradcy rynku Catalyst oraz
  • rumuńska spółka zajmująca się zawodowo reprezentowaniem interesów kontrahenta oraz obsługą i doradztwem prawnym na terenie Rumunii.

Jednocześnie chcemy poinformować Państwa, że MBF Group S.A. obejmie w MBF Romania SRL nie mniej niż 50% w kapitale zakładowym spółki i głosach na walnym zgromadzeniu. Dodatkowo zgodnie z bieżącymi ustaleniami Roberta Krassowskiego – Prezesa Zarządu MNF Group S.A. – z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie (Bursa De Valori Bucaresti) zawiadamiamy, że MBF Romania SRL w momencie rejestracji i rozpoczęcia działalności wystąpi o przyznanie licencji autoryzowanego doradcy rynku AeRo, co powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy.

Niezależnie od powyższego spółka natychmiast rozpocznie działalność na rumuńskim rynku kapitałowym, a jej usługi związane będą m.in. z pozyskiwaniem kapitału dla spółek celem ich rozwoju poprzez inwestycje celowe, niepubliczne emisje akcji (pre-IPO), emisje prywatne i publiczne (IPO) i wtórne oferty publiczne (SPO).