Korekta raportu okresowego nr 6/2012 Raport okresowy za IV kwartał 2011r.

Zarząd Mobile Factory S.A. przekazuje, iż z uwagi na brak załącznika w raporcie nr 6/2012 z dnia 14 lutego 2012 roku, Spółka przesyła raz jeszcze treść raportu wraz z dołączonym załącznikiem.

„Zarząd Mobile Factory S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2011 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.”

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu