Korekta raportu bieżącego nr 38/2013

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) dokonuje korekty treści raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. w związku z oczywistą omyłką pisarską popełnioną w treści przedmiotowego raportu oraz podstawy prawnej.
Treść raportu przed korektą:
Zawarcie umowy eksperckiej z Radosławem Majdanem

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Emitentem i Panem Radosławem Majdanem (dalej: „Umowa”).

Usługi będące przedmiotem Umowy wykonywane będą na potrzeby przygotowania aplikacji i gier komputerowych o tematyce sportowej przeznaczonych na telefony komórkowe i tablety. Umowa reguluje, że aplikacje i gry będą posiadały adnotacje na temat współpracy oraz zawierały informacje o wdrożeniu autorskich pomysłów eksperta. Wykorzystanie wizerunku Pana Radosława Majdana przy reklamie i marketingu regulować będzie odrębna umowa.

Ponadto zgodnie z treścią Umowy Pan Radosław Majdan wesprze działalność Spółki profesjonalnym doradztwem marketingowym i public relations w zakresie projektów prowadzonych przez Emitenta. Przedmiotem współpracy będzie także analiza rynku oraz identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych i handlowych. Strony nie wykluczają bezpośredniego zaangażowania kapitałowego w Spółkę oraz wejście w skład organów decyzyjnych.

Umowa zawarta została na okres do 30 czerwca 2014 roku z opcją przedłużenia na kolejne 6 miesięcy.

Pan Radosław Majdan to były polski piłkarz, wychowanek Pogoni Szczecin, występujący na pozycji bramkarza. Rozegrał 320 meczów w polskiej ekstraklasie, dwukrotny Mistrz Polski z drużyną Wisły Kraków. Na koncie ma 7 meczów w reprezentacji Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej działacz piłkarski, trener bramkarzy, a ostatnio także wokalista zespołu rockowego „The Trash”. Występuje jako komentator sportowy w TVP Sport i TV Polsat.

Emitent zdecydował się na przekazanie niniejszej informacji ze względu na szczególny charakter zawartej Umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

Treść raportu po korekcie:
Zawarcie umowy eksperckiej z Radosławem Majdanem

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 czerwca 2013 roku została podpisana umowa ekspercka („Umowa”) pomiędzy Emitentem i Panem Radosławem Majdanem.

Przedmiotem Umowy będą usługi wykonywane na potrzeby przygotowania aplikacji i gier komputerowych o tematyce sportowej przeznaczonych na telefony komórkowe i tablety. Umowa reguluje, iż aplikacje i gry będą posiadały adnotacje na temat współpracy z Panem Radosławem Majdanem oraz zawierały informacje o wdrożeniu autorskich pomysłów eksperta. Wykorzystanie wizerunku Pana Radosława Majdana przy reklamie i marketingu regulować będzie odrębna umowa.

Ponadto zgodnie z treścią Umowy Pan Radosław Majdan wesprze działalność Spółki profesjonalnym doradztwem marketingowym i public relations w zakresie projektów prowadzonych przez Emitenta. Przedmiotem współpracy będzie także analiza rynku oraz identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych i handlowych. Strony nie wykluczają bezpośredniego zaangażowania kapitałowego w Spółkę oraz wejścia Pana Radosława Majdana w skład organów decyzyjnych.

Umowa zawarta została na okres do 30 czerwca 2014 roku z opcją przedłużenia na kolejne 6 miesięcy.

Pan Radosław Majdan to były polski piłkarz, wychowanek Pogoni Szczecin, występujący na pozycji bramkarza. Rozegrał 320 meczów w polskiej ekstraklasie oraz 7 meczów w reprezentacji Polski. Dwukrotnie z drużyną Wisły Kraków zdobywał tytuł Mistrza Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej Pan Radosław Majdan został działaczem piłkarskim oraz trenerem bramkarzy, a ostatnio także wokalistą zespołu rockowego „The Trash”. Występuje także jako komentator sportowy w TVP Sport i TV Polsat.

Emitent zdecydował się na przekazanie niniejszej informacji ze względu na szczególny charakter zawartej Umowy. Ponadto zawarcie w/w umowy może mieć istotny pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu