Korekta raportu bieżącego nr 35/2013

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) dokonuje korekty treści raportu bieżącego nr 35/2013 oraz załącznika pn. „MBF – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ” do tego raportu w związku z oczywistą omyłką pisarską popełnioną w pierwszym akapicie treści przedmiotowego raportu oraz treści w/w załącznika w zakresie przywołanej podstawy prawnej statutu Spółki.

Treść raportu przed korektą:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 3 statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2013 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej dr hab. Rafał Wojciechowski, Aleja Kasztanowa 3A, lokal 207, 53-125 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu po korekcie:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 2 statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 28 czerwca 2013 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej dr hab. Rafał Wojciechowski, Aleja Kasztanowa 3A, lokal 207, 53-125 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu