Kontrakt na sprzedaż węgla kamiennego

MBF Group SA w dn. 7 grudnia 2022 roku podpisał kontrakt na sprzedaż węgla kamiennego. Umowa została zawarta ze spółką kapitałową (društvo s ograničenom odgovornošću) z siedzibą w Zagrzebiu w Chorwacji. Na mocy podpisanej Umowy zakontraktowaliśmy w kopalniach, które mieszczą się na terenie Bałkanów, kupno i odbiór nie mniej niż 100.000 ton węgla kamiennego o sortymencie 5-20 mm (zgodnie z przyjęta klasyfikacją wielkość ziarna odpowiada tzw. średniemu sortymentowi, do którego należy grysik i groszek).

Wzmiankowany Kontrakt gwarantuje natychmiastowe przystąpienie do zakupu i transportu węgla do końcowego klienta (odbiorcy). Umowa została zawarta na co najmniej 100.000 ton w ramach przydziału tej ilości z kopalni przy czym każda dostawa i odbiór koordynowana będzie na bieżąco z możliwościami produkcyjnymi kopalni oraz ich bieżącymi zobowiązaniami wobec innych klientów. Kontrakt został zawarty na czas nieokreślony, a jego postanowienia będą obowiązywały dla wszystkich kolejnych transakcji zrealizowanych przez strony. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów. Spółka zobowiązana jest nie podawać szczegółowych warunków transakcyjnych wobec faktu, iż ujawnienie takich informacji mogłoby naruszyć pozycję konkurencyjną i słuszne interesy stron.

Węgiel kamienny można podzielić na typy. Poszczególne typy różnią się między sobą właściwościami i sposobem spalania. Tym samym, można trafić na węgiel, który będzie spalał się czysto i bezproblemowo, ale można też kupić taki, który będzie się kopcił i brudził kocioł. Przy wydzielaniu klas węgla brane są pod uwagę trzy parametry tego surowca: wartość opałowa, zawartość popiołu i zawartość siarki. Największe znaczenie ma wartość opałowa. To ilość energii, jaką węgiel jest w stanie przekształcić w ciepło w procesie spalania. Wartość opałowa jest w dużej mierze uzależniona od zawartości wilgoci i popiołu w węglu. Ten parametr najczęściej jest podawany w MJ/kg (megadżulach na kilogram).

Podstawowe informacje o ofercie:

Sort: groszek | grysik (5 mm – 20 mm)
Kaloryczność: 16.500 kJ/kg – 19.000 kJ/kg
Popiół: 11,00% m/m – 15,00% m/m
Warunki transakcji: wg Incoterms EXW
Transport: wagony kolejowe
Potencjał odbiorów: do 8.000 ton / tydzień

Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że zawarcie Kontraktu umożliwia Spółce ofertowanie i sprzedaż węgla w konkurencyjnej cenie nie przekraczającej 175 USD / tonę (lub odpowiednio ok. 780 PLN / tonę), gdzie podana kwota zawiera marżę należną Emitentowi. Obecnie zaawansowane negocjacje w sprawie dostaw węgla prowadzone są z kontrahentami z Polski i państw sąsiednich.