Kontrakt na dostawy cukru spożywczego ICUMSA 45

30 maja 2023 roku podpisaliśmy kontrakt na dostawy cukru buraczanego spożywczego ICUMSA 45. Kontrakt został zawarty z polskim podmiotem zajmującym się handlem i obrotem produktami spożywczymi. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu wielkość dostawy wynosi 150 ton, a jego wartość w momencie podpisania szacowana jest na ok. 594.000 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Emitent przystąpi do realizacji Kontraktu niezwłocznie, tj. pierwsza dostawa nastąpi jeszcze w maju br. O zamknięciu Kontraktu i ostatecznym rozliczeniu Spółka poinformuje odrębnym Raportem bieżącym.

Cukier ICUMSA 45 to musujący biały, wysoko rafinowany cukier, odpowiedni do spożycia przez ludzi i do szerokiego zastosowania w żywności i przetwórstwie. Międzynarodowa Komisja ds. Jednolitych Metod Analizy Cukru (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis) ustanawia standardy pomiaru czystości cukru rafinowanego, znane jako liczby ICUMSA. Poziom czystości związany z kolorami cukru, wyrażony standardową liczbą ICUMSA, im mniejsza liczba ICUMSA, tym wyższa czystość cukru[98].