Inwestycja w social lending

Inwestycje alternatywne stają się coraz popularniejsze, a spektrum dostępnych narzędzi – szerokie. Ich zaletą jest fakt, że osiągane stopy zwrotu nie są wcale lub tylko w niewielkim stopniu zależne od rynków finansowych – spadki na giełdach lub zmiana sytuacji finansowej nie wpływa na wyniki. Dlatego warto mieć aktywa alternatywne w swoim portfelu. Jednym z nich jest social lending.

Zgodnie z zaleceniami ekspertów inwestycje alternatywne powinny stanowić ok. 10 proc. całego portfolio inwestycji. Może to być zakup wina, whiskey czy dzieł sztuki w celu późniejszej odpsrzedaży z zyskiem. Do tego segmentu należą również inwestycje w pożyczki społecznościowe.

Większość inwestycji alternatywnych przynosi zysk w dłużej perspektywie czasowej, w miarę gdy aktywa zyskują na wartości. Social lending pozwala z kolei na ponadprzeciętną stopę zwrotu w systematycznych, comiesięcznych ratach.

Poniżej przedstawiamy kilka dobrych rad, jak efektywnie inwestować w pożyczki społecznościowe.

1. Zaplanuj kapitał jaki chciałbyś zainwestować

Podobnie jak z innymi wydatkami, na początku warto określić kwotę, jaką możemy przeznaczyć na inwestycję. Raty pożyczki są co prawda wpłacane na konto inwestora w comiesięcznych ratach, ale w przypadku inwestycji w pożyczkę z okresem spłaty np. 36 miesięcy należy mieć na względzie czas, który potrzebny będzie na zwrot pełnej kwoty.

Pełny tekst artykułu został opublikowany na łamach Inwestycje.pl