Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów porządku obrad

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. odstąpiono od podjęcia następujących uchwał:

– Uchwała nr 19 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej,
– Uchwała nr 24 w sprawie zmian Statutu Spółki.

Powyższe uchwały zostały przedstawione w projektach uchwał w raporcie bieżącym EBI nr 40/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.