Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd Mobile Factory S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku.

Przekazywanie raportów będzie się odbywało w następujących terminach:
– raport okresowy za IV kwartał 2012r. – 14 lutego 2013r.
– raport okresowy za I kwartał 2013r. – 14 maja 2013r.
– raport okresowy za II kwartał 2013r. – 14 sierpnia 2013r.
– raport okresowy za III kwartał 2013r. – 14 listopada 2013r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuję, że raport roczny za rok obrotowy 2012 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 czerwca 2013 roku.

O ewentualnych zmianach dat przekazywania raportów okresowych Spółka będzie informować w raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu