Grupa MBF

MBF Group S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej MBF Group. Celem działalności Spółki jest długoterminowy wzrost wartości rynkowej posiadanych i nabywanych aktywów. Aby lepiej nas poznać zapraszamy do zapoznania się z prezentacja inwestorską dotyczącą naszej Grupy Kapitałowej.

Emitent zamierza wspierać wybrane spółki w procesie pozyskiwania finansowania oraz oferować tym spółkom merytoryczne wsparcie na wczesnych etapach ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania know-how w zakresie zarządzania i rozwoju spółki. Obecnie w skład Grupy Kapitałowej MBF Group wchodzą następujące podmioty:

Instytut Biznesu Sp. z o.o.


Instytut_Biznesu_Logo_m

Instytut Biznesu prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną na polskim rynku kapitałowym. Bierze udział w ofertach pierwotnych i prywatnych. Pomaga w rozwoju ciekawych przedsięwzięć jako anioł biznesu poprzez zaangażowanie kapitałowe w innowacyjne projekty gwarantujące wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Firma obecnie zaangażowana jest w dwa duże projekty inwestycyjne:

[1] Rearden Technology S.A. – projekt i realizacja pierwszego uniwersalnego zegarka do smartphonów. Zegarek ma spełniać trzy funkcje: zdrowia, rozrywki i ochrony. Użytkownik będzie mógł przy jego pomocy np. posłuchać muzyki, czy też wykorzystać go jako tzw. urządzenie asystujące w trakcie uprawiania sportów.

[2] Getbol Sp. z o.o. – projekt zakładający popularyzację, rozwój i produkcję programów telewizyjnych z tytułową dyscypliną sportu. Getbol to dyscyplina oparta o grę w piłkę nożną jeden na jednego. Podstawy Getbolu zostały wymyślone w latach 90. XX wieku, a zasady gry opracowano i opatentowano w 2002 roku. W 2005 roku w Polsce było 2 tysiące zawodników i 21 klubów uprawiających Getbol.

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 555.000 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 11.100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

KRS: 0000448650
NIP: 5322045212
REGON: 146444689

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

MBF Group S.A. posiada 34,23% udziałów w spółce Instytut Biznesu.

Kamea Consulting Sp. z o.o.

Kamea_logo_mini

Działalność Kamea Consulting Sp. z o.o. związana jest z profesjonalnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Firma oferuje m.in. prowadzenie ksiąg handlowych, ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego, rejestru zakupu i sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych i in. Kamea Consulting to także doradztwo i pomoc w zakresie prawnie dozwolonej optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem rozwiązań wykraczających poza granice Polski. Współpracuje z zaufanymi kancelariami prawnymi w kraju i za granicą.

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 102.000 zł (sto dwa tysiące złotych) i dzieli się na 2.040 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy.

KRS: 0000386747
NIP: 5322035159
REGON: 142911243

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

MBF Group S.A. posiada 47,06% udziałów w spółce Kamea Consulting.

OLS S.A.


OLS_Logo_mini

OLS S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest między innymi właścicielem 49,00% udziałów w spółce pod firmą Szybka Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. w firmie zajmującej się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek.

W drodze przeprowadzonego due dilligence w spółce OLS S.A. Emitent ustalił, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wyprowadzenia majątku tej spółki. W spółce pod firmą Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w której OLS S.A. posiada 49,00% udziałów powinny znajdować się wierzytelności w wysokości ok. 1.900.000 zł. Szczegółowe badanie dokumentów w spółkach: OLS S.A. i Szybka Pożyczka Sp. z o.o. wykazało brak ww. wierzytelności.

Wobec powyższego Emitent całkowicie aprobuje podjęcie ww. uchwał i będzie wspierał powołanego pełnomocnika celem odzyskania wyprowadzonego majątku.

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda.

KRS: 0000439105
NIP: 8971785887
REGON: 022009521

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

MBF Group S.A. posiada 30,00% udziałów w spółce OLS.

Rara Avis Sp. z o.o.


Rara_Avis_logo_m_www

Podstawowym profilem działalności Rara Avis są inwestycje alternatywne, tj. handel przedmiotami kolekcjonerskimi, obrót dziełami sztuki oraz doradztwo w zakresie obrotu takimi dziełami (tzw. “art. banking”). Firma w swoim asortymencie posiada bogatą ofertę numizmatów, monet i banknotów kolekcjonerskich, wyrobów ze srebra, obrazów, artykułów filatelistycznych i wiele innych kolekcji. W planach firmy Rara Avis jest otwarcie domu aukcyjnego w Warszawie oraz przygotowanie dedykowanej platformy internetowej i mobilnej wspierającej zarządzanie posiadanymi zasobami oraz handel elektroniczny.

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 110.000 zł (sto dziesięć tysięcy) i dzieli się na 2.200 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

KRS: 0000450534
NIP: 5272732949
REGON: 243190950

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

MBF Group S.A. posiada 49,64% udziałów w spółce Rara Avis.

MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o


MBF_Inwestycje_Kapitalowe_mini

Podstawowym przedmiotem działalności firmy MBF Inwestycje Kapitałowe Sp z o.o. jest działalność inwestycyjna na polskim rynku kapitałowym w tym udział w ofertach niepublicznych emisji akcji (Pre-IPO), a także ofertach pierwotnych (IPO) oraz wtórnych (SPO). MBF Inwestycje Kapitałowe przejmie również wszelką działalność związaną z handlem algorytmicznym na własny rachunek. Krótkoterminowa działalność inwestycyjna zostanie wyłączona spod bieżącej działalności operacyjnej Emitenta i przekazana do spółki celowej.

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.200 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy.

KRS: 0000479242
NIP: 9522136401
REGON: 360732721

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

MBF Group S.A. posiada 100,00% udziałów w spółce MBF Inwestycje Kapitałowe.

Vabun S.A.


Vabun_mini

Spółka jest właścicielem marki produkującej perfumy i kosmetyki pod marką Vabun. Projektodawcą przedsięwzięcia jest Radosław Majdan, który pełni w spółce funkcję prezesa zarządu. Obecnie firma posiada gotowe receptury trzech linii perfum: Vabun Black, Vabun Gold oraz Vabun Sport. Oprócz perfum spółka przygotowuje do sprzedaży linię kosmetyków dla mężczyzn: żel pod prysznic, dezodorant i żel do golenia.

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 450.000 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 4.500.000 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

KRS: 0000559284
NIP: 9522137211
REGON: 361597490

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

MBF Group S.A. posiada 27,78% w kapitale zakładowym oraz 16,64% w głosach na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Vabun.