Zgłoś projekt

Spółki z Grupy MBF wspierają swoich partnerów specjalistycznym know-how oraz kapitałem. Proponujemy konkretne wsparcie kapitałowe, które najczęściej mieści się w przedziale 100.000 zł – 500.000 zł, co pozwala na zakup niezbędnego wyposażenia, technologii czy przeprowadzenia pierwszych działań promocyjnych. W przypadku większych inwestycji dokonujemy ich w kooperacji z innymi uczestnikami rynków kapitałowych w postaci funduszy Venture Capital oraz Private Equity.

Szukamy pracowitych innowatorów, którzy z naszą pomocą potrafią budować firmę opartą na własnym pomyśle. Oferujemy kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie ich rozwoju – poczynając od firm inicjujących działalność przez podmioty intensywnie rozwijające się. Teraz także Ty możesz skorzystać z naszych usług i pomocy finansowej!

WYPEŁNIJ FORMULARZ [PDF]  |  WYPEŁNIJ FORMULARZ [DOC]

Pomysł na biznes może zgłosić każdy, kto jest jego pomysłodawcą i posiada do niego wszelkie prawa. Jednak co ważne – a czasami nawet najważniejsze – oprócz samego pomysłu, liczy się także Twoje zaangażowanie oraz determinacja w dążeniu do celu. Jesteśmy w szczególności zainteresowani projektami, które:

  • posiadają duży potencjał wzrostu i są prorozwojowe,
  • opierają się na innowacyjnych rozwiązaniach i pomysłach,
  • mogą funkcjonować na rynku polskim oraz poza jego granicami.

W pierwszej kolejności Twój projekt zostanie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli ocena wypadnie pozytywnie do trafi on do kolejnego etapu oceny. Ekspert oceniający może poprosić Cię o uzupełnienie Formularza Zgłoszeniowego o informacje dodatkowe, których nie ująłeś w opisie przedsięwzięcia, a które w opinii oceniającego mają znaczenie w przypadku ewentualnej współpracy.

MBF Group S.A. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji ujawnionych w ww. formularzu. W przypadku zainteresowania projektem i przejścia do etapu negocjacji spółka podpisze z projektodawcą stosowną Umowę o zachowaniu poufności regulującą wzajemne relacje.

Jesteś zdecydowany podjąć z nami współpracę? WYPEŁNIJ FORMULARZ i odeślij skan lub wersję elektroniczną na adres e-mailowy spółki. Czekamy na Twój pomysł, żebyśmy mogli wspólnie go zrealizować. Dołącz do Grupy MBF.