Zapytania ofertowe

MBF Group pomaga zorganizować i zdobyć kapitał potrzebny przedsiębiorstwom na rozwój oraz debiut giełdowy. W ramach strategii rozwoju przedsiębiorstwa istotnym kryterium dla Spółki jest możliwość wykorzystywania efektu synergii naszych spółek portfelowych. MBF Group zakłada dokonywanie inwestycji w projekty, które w ocenie Zarządu będą dawać istotną szansę na osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu.

Z uwagi na prowadzoną działalność oraz decyzję o uczestnictwie w projektach związanych z pozyskaniem środków z dotacji unijnych niniejszym kierujemy publikujemy zapytania ofertowe na wykonanie usług w ramach programów operacyjnych:


Status zapytania: Aktualne
Program Operacyjny: Innowacyjny Rozwój.
Poddziałanie 3.1.5.: Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock
Treść zapytania ofertowego: Zapytanie 3.1.5 nowe – link
Termin składania ofert: 30.10.2019 rok.

Protokół wyboru oferty: ProtokółStatus zapytania: Nieaktualne
Program Operacyjny: Innowacyjny Rozwój.
Poddziałanie 3.1.5.: Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4Stock
Treść zapytania ofertowego: Zapytanie 3.1.5 – link
Termin składania ofert: 18.01.2017 rok.