ESPI 1/2012 – Przystąpienie do systemu ESPI

Numer: 1/2012
Data sporządzenia: 12.01.2012
Podstawa prawna: inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. informuje, zgodnie z § 11 ust. 1 „Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”, że Spółka uzyskała dostęp do Systemu ESPI i od dnia 12 stycznia 2012 r. rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu