Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MBF Group S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r.