Dwie znaczące umowy inwestycji i doradztwa – fotowoltaika oraz finanse

W pierwszej połowie lutego br. spółka MBF Group SA zawarła dwie znaczące umowy w zakresie doradztwa biznesowego, pomocy w rozwoju oraz analizy możliwości pozyskania funduszy unijnych. Pierwsza z umów została zawarta w dn. 4 lutego 2020 r. z podmiotem z branży finansowej. Umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług strategicznego doradztwa biznesowego oraz analizy możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na badania i rozwój oraz inwestycje.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 435.000 zł, przy czym ostateczna jego wysokość może ulec zmianie w zależności od kształtowania się przyszłych warunków rynkowych. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły do dnia 30 czerwca 2021 r. Płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach kwartalnych.

Druga z umów została zawarta w dn. 13 lutego br. i została parafowana między MBF Group SA a podmiotem z branży fotowoltaicznej z terenu Dolnego Śląska. Umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług kluczowego doradztwa biznesowego, public relations, relacji inwestorskich oraz analizy możliwości pozyskiwania funduszy od inwestorów kapitałowych oraz funduszy unijnych na badania i rozwój, inwestycje oraz ekspansję na terenie Dolnego Śląska. Dodatkowo zadaniem Emitenta będzie świadczenie na rzecz kontrahenta poszukiwania wiodącego inwestora oraz pomoc w analizie obecnego planu biznesowego i innych materiałów inwestycyjnych i informacyjnych.

Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji powyższej umowy oszacowana została na kwotę 680.000 zł. Umowa realizowana będzie w sposób ciągły do dnia 31 grudnia 2021 r. Tak jak w przypadku pierwszej z umów – płatność wynagrodzenia następować będzie w okresach kwartalnych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Zarząd Spółki zamierza nawiązać ścisłą współpracę w oboma ww. przedsiębiorstwami. Nie wyklucza się przy tym kooperacji we wspólnych przedsięwzięciach biznesowych, w tym koinwestycji podmiotów zależnych lub powiązanych z MBF Group SA, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych ekologią i ochroną środowiska. Wszelkie ewentualne decyzje będą poprzedzone stosownym badaniem due diligence oraz analizami prawnymi przez kancelarie współpracuje ze spółką. Ewentualne dodatkowe informacje przekazywane będą raportami bieżącymi ESPI.