Akcionáři

Ke dni: 15.04.2024.

Základní kapitál společnosti MBF Group SA činí 7 500 000 PLN (sedm milionů pět set tisíc zlotých) a skládá se z 3 000 000 (tří milionů) akcií o jmenovité hodnotě 2,50 PLN (dva zloté a padesát haléřů) každá, včetně:

(a) 40 000 (čtyřicet tisíc) kmenových akcií na doručitele série A,
(b) 8 000 (osm tisíc) kmenových akcií na doručitele série B,
(c) 8 000 (osm tisíc) kmenových akcií na doručitele série C,
(d) 6 000 (šest tisíc) kmenových akcií na doručitele série D,

e) 1 618 000 (jeden milion šest set osmnáct) kmenových akcií na doručitele série
E, f) 484 500 (čtyři sta osmdesát čtyři tisíce pět set) kmenových akcií na doručitele série F,
(g) 75 500 (sedmdesát pět tisíc pět set) kmenových akcií na doručitele série G.

h) 560 000 (pět set šedesát tisíc) kmenových akcií na doručitele série
Hi) 200 000 (dvě stě tisíc) kmenových akcií na doručitele série I.

 

Akcionáři, kteří mají alespoň 5 % z celkového počtu hlasů na valné hromadě společnosti:

 

Lp. Akcionáři Počet akcií % akcií Počet hlasů % hlasů Poslední změna
1 Patrick Prelewicz 700570 23,35% 700570 23,35% 17.11.2023 r.
2 Robert Krassowski 364850 12,16% 364850 12,16% 17.11.2023 r.
3 Dariusz Czarkowski 199129 6,63% 199129 6,63% 29.03.2021 r.
4 Ostatní 1735451 57,86% 1735451 57,86%
100,00% 100,00%