Valná hromada

Obsah usnesení přijatých na řádné valné hromadě společnosti dne . 18. dubna 2024.

Představenstvo společnosti MBF Group SA, Varšava, oznamuje obsah usnesení přijatých na řádné valné hromadě akcionářů společnosti dne 18. dubna 2024 a informuje, že se valná hromada nezdržela hlasování o žádném z usnesení.Dále představenstvo společnosti informuje, že proti žádnému z přijatých usnesení nebyly vzneseny námitky. Představenstvo společnosti proto předává znění usnesení přijatých valnou hromadou jako přílohu tohoto oznámení.

Přílohy:
MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20240418.pdf


Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti MBF Group SA s návrhy usnesení

Představenstvo společnosti MBF Group SA, se sídlem ve Varšavě, jednající podle čl. 399 § 1 obchodního zákoníku svolává podle čl. 402[1] zákoníku obchodních společností řádná valná hromada, která se bude konat 18. dubna 2024. v 08.30 hodin v notářské kanceláři notářky Agnieszky Rewersky ve Varšavě, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava.

 

MBF_Group_AnnouncementApproval_ AGM_20240418.pdf
MBF_Group_ProjectsUchwal_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_Proxy_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_InformationNumber of Shares_ AGM_20240418.pdf
MBF_Group_ProposedChangesStatutes_ZWZA_20240418.pdf


Obsah usnesení přijatých na výroční valné hromadě dne 17. listopadu 2023.

Představenstvo společnosti MBF Group SA, Varšava, oznamuje obsah usnesení přijatých na řádné valné hromadě společnosti dne 17. listopadu 2023. a oznamuje, že valná hromada se nezdržela hlasování o žádném z usnesení. Představenstvo společnosti dále oznamuje, že proti žádnému z přijatých usnesení nebyly vzneseny námitky. Představenstvo proto předává znění usnesení přijatých valnou hromadou jako přílohu tohoto sdělení.

46922099_MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20231117-0.pdf

 


Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti MBF Group S.A. spolu s návrhy usnesení

Představenstvo společnosti MBF Group S.A., se sídlem ve Varšavě, jednající podle čl. 399 § 1 obchodního zákoníku svolává podle čl. 402[1] zákoníku obchodních společností řádná valná hromada, která se bude konat 17. listopadu 2023. v 10.oo hodin v notářské kanceláři notářky Agnieszky Rewersky ve Varšavě, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava.

 

.

 


Obsah usnesení přijatých na řádné valné hromadě následujícího dne. 24. května 2022.

Představenstvo společnosti MBF Group S.A., Varšava, oznamuje obsah usnesení přijatých na řádné valné hromadě společnosti dne 24. května 2022. a oznamuje, že valná hromada se nezdržela hlasování o žádném z usnesení. Představenstvo společnosti dále oznamuje, že proti žádnému z přijatých usnesení nebyly vzneseny námitky. Představenstvo proto předává znění usnesení přijatých valnou hromadou jako přílohu tohoto sdělení.

 


 

Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti MBF Group S.A. spolu s návrhy usnesení

Představenstvo společnosti MBF Group S.A., se sídlem ve Varšavě, jednající podle čl. 399 § 1 obchodního zákoníku svolává podle čl. 402[1] zákoníku obchodních společností řádná valná hromada, která se bude konat dne 24. května 2022. v 10.00 hodin v notářské kanceláři notářky Agnieszky Rewersky ve Varšavě, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava. Úplné znění oznámení o svolání valné hromady a obsah návrhů usnesení jsou uvedeny v přílohách této zprávy. Dokumenty si můžete stáhnout také z webových stránek společnosti.

42300694_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20220524_4.pdf

42300694_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20220524_1.pdf

42300694_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20220524_2.pdf

42300694_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20220524_3.pdf

 


Obsah usnesení přijatých na výroční valné hromadě společnosti 2. června 2021.

Představenstvo společnosti MBF Group S.A. se sídlem ve Varšavě (dále jen „Společnost“) oznamuje obsah usnesení přijatých na řádné valné hromadě Společnosti dne 2. června 2021. (dále jen „valná hromada“) a oznamuje, že se valná hromada nezdržela hlasování o žádném z usnesení. Představenstvo společnosti dále oznamuje, že proti žádnému z přijatých usnesení nebyly vzneseny námitky. Představenstvo proto předává znění usnesení přijatých valnou hromadou jako přílohu tohoto sdělení.

39448847_Uchwaly_ZWZA_MBFGroup_20210602-0.pdf

 


 

Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti MBF Group S.A. spolu s návrhy usnesení

Představenstvo společnosti MBF Group S.A., se sídlem ve Varšavě, jednající podle čl. 399 § 1 obchodního zákoníku svolává podle čl. 402[1] zákoníku obchodních společností řádná valná hromada, která se bude konat 2. června 2021. v 9.00 hodin v notářské kanceláři notářky Agnieszky Rewersky ve Varšavě, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava.

39187478_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20210602.pdf

39187478_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20210602.pdf

39187478_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20210602.pdf

39187478_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20210602.pdf

.
.

Obsah usnesení přijatých na mimořádné valné hromadě dne. 22. března 2021. MBF Group SA

Představenstvo společnosti MBF Group S.A. oznamuje obsah usnesení přijatých na mimořádné valné hromadě společnosti dne 22. března 2021. (dále jen „mimořádná valná hromada“) a oznamuje, že se mimořádná valná hromada nezdržela hlasování o žádném z usnesení. Představenstvo společnosti dále oznamuje, že proti žádnému z přijatých usnesení nebyly vzneseny námitky. S ohledem na výše uvedené skutečnosti předává představenstvo obsah usnesení přijatých na mimořádné valné hromadě jako přílohu tohoto sdělení.

.

Uchwały_NWZA_20210322.pdf

.


 

 

Oznámení o svolání mimořádné valné hromady společnosti MBF Group S.A. spolu s návrhy usnesení

Představenstvo společnosti MBF Group S.A. se sídlem ve Varšavě (dále jen „Společnost“) v souladu s čl. 399 § 1 obchodního zákoníku svolává podle čl. 402[1] zákoníku obchodních společností mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. března 2021. v 9.00 hodin v notářské kanceláři notářky Agnieszky Rewersky ve Varšavě, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava.

Úplné znění oznámení o svolání valné hromady a obsah návrhů usnesení jsou uvedeny v přílohách této zprávy. Dokumenty lze rovněž stáhnout z webových stránek společnosti.

MBF_Group_InformationNumberofShares_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_AnnouncementApproval_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Proxy_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProposedZimanyStatutu_NWZA_20210322.pdf

.

.


 

 

Obsah usnesení přijatých na řádné valné hromadě společnosti dne . 10. prosince 2020.

Představenstvo společnosti MBF Group S.A. oznamuje obsah usnesení přijatých na řádné valné hromadě společnosti dne 10. prosince 2020. (dále jen „valná hromada“) a oznamuje, že se valná hromada nezdržela hlasování o žádném z usnesení.

Představenstvo společnosti dále oznamuje, že proti žádnému z přijatých usnesení nebyly vzneseny námitky. Představenstvo proto předává znění usnesení přijatých valnou hromadou jako přílohu tohoto sdělení.

37929508_Uchwaly_WZA_20201210-0.pdf

. .


.

Oznámení o svolání mimořádné valné hromady společnosti MBF Group S.A. spolu s návrhy usnesení

Představenstvo společnosti MBF Group S.A. se sídlem ve Varšavě (dále jen „Společnost“) v souladu s čl. 399 § 1 obchodního zákoníku svolává podle čl. 402[1] zákoníku obchodních společností řádná valná hromada, která se bude konat 10. prosince 2020. v 10.00 hodin v notářské kanceláři notářky Agnieszky Rewersky ve Varšavě, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava.

Úplné znění oznámení o svolání valné hromady a obsah návrhů usnesení jsou uvedeny v přílohách této zprávy. Dokumenty lze také stáhnout ze stránek

37694586_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiZWZ_20201210.pdf

37694586_MBF_Group_OgloszenieZwolanieZWZ_20201210.pdf

37694586_MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20201210.pdf

37694586_MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20201210.pdf

.


 

 

Obsah usnesení přijatých na mimořádné valné hromadě dne. 16. prosince 2019.

Představenstvo společnosti MBF Group S.A. se sídlem ve Varšavě (dále jen „Společnost“) oznamuje obsah usnesení přijatých na mimořádné valné hromadě akcionářů Společnosti dne 16. prosince 2019. (dále jen „mimořádná valná hromada“) a oznamuje, že se mimořádná valná hromada nezdržela hlasování o žádném z usnesení. Představenstvo společnosti dále oznamuje, že proti žádnému z přijatých usnesení nebyly vzneseny námitky. S ohledem na výše uvedené skutečnosti předává představenstvo obsah usnesení přijatých na mimořádné valné hromadě jako přílohu tohoto sdělení.

Přílohy:

34874424_Uchwaly_ZWZA_20191216-0.pdf

 

.


 

 

Oznámení o svolání mimořádné valné hromady společnosti MBF Group S.A. spolu s návrhy usnesení

Představenstvo společnosti MBF Group S.A. se sídlem ve Varšavě (dále jen „Společnost“) v souladu s čl. 399 § 1 obchodního zákoníku svolává podle čl. 402[1] obchodního zákoníku mimořádná valná hromada akcionářů, která se bude konat dne 16. prosince 2019. v 10:00 hodin v notářské kanceláři notářky Agnieszky Rewersky ve Varšavě, ul. Bysławska 82, 04-994 Varšava.

Přílohy:

34675004_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiWZ_20191216.pdf

34675004_MBF_Group_OgloszenieZwolanieWZ_20191216.pdf

34675004_MBF_Group_PelnomocnictwoWZ_20191216.pdf

34675004_MBF_Group_ProjektyUchwalWZ_20191216.pdf

 

.


 

 

Obsah usnesení přijatých na mimořádné valné hromadě dne. 26. prosince 2019.

Představenstvo společnosti MBF Group S.A. se sídlem ve Varšavě (dále jen „Společnost“) oznamuje obsah usnesení přijatých na řádné valné hromadě Společnosti dne 26. června 2019. (dále jen valná hromada) a oznamuje, že valná hromada upustila od hlasování o usnesení č. 18 o odvolání člena dozorčí rady společnosti a o usnesení č. 21 o jmenování člena dozorčí rady společnosti. Důvodem odchylky od oznámeného programu jednání byla skutečnost, že v souladu s čl. 401 § 5 ObchZ navrhl akcionář změnu usnesení č. 3 o přijetí programu jednání. Nový program jednání nezahrnoval přijetí výše zmíněné usnesení. Představenstvo společnosti dále oznamuje, že proti žádnému z přijatých usnesení nebyly vzneseny námitky. Znění usnesení přijatých valnou hromadou je proto připojeno k tomuto dokumentu.

Přílohy:

33575535_Uchwaly_MBFGROUP_20190626-0.pdf

 

.


Oznámení o svolání řádné valné hromady spolu s návrhy usnesení

Představenstvo společnosti MBF Group S.A. se sídlem ve Varšavě (dále jen „Společnost“) v souladu s čl. 399 § 1 obchodního zákoníku svolává podle čl. 402[1] obchodního zákoníku pro řádnou valnou hromadu, která se bude konat 26. června 2019 na adrese. 10:00 v notářské kanceláři Marty Kałas v Legnici na adrese Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.

Přílohy: