Investorský kalendář

Harmonogram pravidelných zpráv v roce 2024:

Představenstvo společnosti MBF Group S.A. oznamuje harmonogram zveřejňování pravidelných zpráv v roce 2024.

Zprávy se budou předkládat v následujících termínech:

– průběžná zpráva za první čtvrtletí roku 2023 – na 30. dubna 2024.
– průběžná zpráva za 2. čtvrtletí 2023 – na 30. července 2024.
– průběžná zpráva za 3. čtvrtletí 2023 – na 30. října 2024.

Představenstvo Emitenta oznamuje, že samostatná a konsolidovaná výroční zpráva za účetní rok 2023 bude zveřejněna 20. března 2024.

Představenstvo Emitenta současně oznamuje, že s ohledem na závazek Společnosti zveřejnit výroční zprávu za rok 2023 nejpozději 80 dnů po skončení účetního období, ke kterému se vztahuje, tj. dne 20. března 2024 nebude Emitent předkládat pravidelnou zprávu za 4. čtvrtletí 2023 (podle § 6.10a Přílohy 3 Pravidel ATS).

Veškeré změny termínů pravidelných zpráv bude společnost oznamovat v aktuálních zprávách.

 


 

Pátek 22. března 2024. se uskutečnil investorský chat se zástupci skupiny MBF. Tématem setkání byly finanční výsledky společnosti na rok 2023. Setkání se zúčastnilo více než 300 lidí a zástupci společnosti zodpověděli více než 50 dotazů. Zveme vás k přečtení celého záznamu z chatu.