Kód komerčních a vládních subjektů NATO (kód NCAGE)

Společnosti MBF Group SA byl dnes přidělen kód NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE Code – NATO Commercial and Government Entity Code) 9AQDH . Kód identifikuje společnost vkodifikačním systému NATO(NCS). Tento kód umožňuje přímý vstup do výběrových řízení pořádaných obrannými institucemi v Polsku a zemích NATO po celém světě, stejně jako armádou USA a federální vládou a vládami jednotlivých států v USA.

Údaje o společnosti byly vloženy do Databáze podnikatelských subjektů vedené Vojenským střediskem pro standardizaci, kvalitu a kodifikaci (WCNJiK) a budou vloženy:

Výše uvedené navíc znamená, že MBF Group SA se jako registrovaný dodavatel může účastnit amerických výběrových řízení z rozpočtu USA a do většiny z nich vstupovat na stejné úrovni jako americké společnosti.