Automobilový průmysl v Polsku – analýza a perspektivy

Automobilový průmysl je jedním z nejvíce rostoucích odvětví v Evropě. Společnosti, které ji tvoří, vyrábějí výrobky pro automobilový průmysl nebo jsou s ním nějakým způsobem spojeny. Skutečnost, že automobilový průmysl je jedním z klíčových odvětví hospodářství EU, není bez významu. Podle posledních výpočtů tvoří 7 % HDP Evropské unie, poskytuje zaměstnání 6 % evropských pracovníků, vytváří 12 % hodnoty vývozu a dosahuje přebytku více než 84,4 miliardy eur. Automobilové společnosti každoročně investují do výzkumu a vývoje 57,4 miliardy eur, což představuje 28 % výdajů na výzkum a vývoj v EU. S automobilovým průmyslem jsou úzce spojeny i všechny oblasti kolem automobilového průmyslu, jako jsou finanční služby (pojištění a úvěry), dopravní služby, leasing, silniční infrastruktura a výroba a prodej pohonných hmot.

Ze všech technologických průlomů 21. století jich jen málo ovlivnilo svět tak výrazně jako elektronický obchod. Virtuální prodejní kanály jsou hnací silou růstu největších firem současnosti. Trh elektronického obchodu změnil způsob, jakým si spotřebitelé a společnosti vybírají produkty a komunikují se značkami. V automobilovém průmyslu však tato revoluce probíhá s velkým skluzem. V roce 2017 činil online prodej na hlavních trzích tohoto odvětví pouze 1,5 %. To je 10x méně než v technologickém průmyslu. Všichni odborníci však předpokládají, že i přes tato specifika bude prodej dílů online růst. Na trhu elektronického obchodování s tímto zbožím již působí velké subjekty a epidemie koronaviru tento proces jen urychlila.

Pandemie SARS-CoV-2 rozpoutala elektronický obchod v odvětvích, jako je rychloobrátkové zboží, kosmetika a elektronika. Lze očekávat, že v budoucnu bude elektronický obchod hrát stále významnější roli i v automobilovém průmyslu, i když si lze jen těžko představit, že by si řidič dokázal úspěšně vybrat například správnou spojku pro svůj vůz. Zdá se, že elektronický obchod nutně ovlivní tradiční prodej. Online ceny jsou pro nás často referencí – zejména při větších nákupech. S internetem mohou mít problémy zejména kutilové.

Pandemie donutila podniky přizpůsobit své operace nové realitě. Zatímco mnoho úkolů a povinností se vykonává na dálku, v odvětvích, jejichž jádrem je výroba, tomu tak není. I přes tyto obtíže někteří podnikatelé poukazují na to, že vybrané prvky jejich podnikání lze realizovat prostřednictvím internetu. Prodej má zvláštní potenciál, protože některá řešení se v této oblasti již používají.

Automobilový průmysl je v Polsku druhým největším odvětvím. Jeho neustálý rozvoj od počátku politických změn v naší zemi způsobil, že je nyní jedním z nejpevnějších základů ekonomiky naší země. V posledním desetiletí zaznamenal polský automobilový průmysl stoprocentní růst měřený prodanou produkcí. Tento pozoruhodný úspěch, díky němuž se automobilový průmysl stal druhým největším průmyslovým odvětvím v Polsku (podíl 10,1 %), není dílem náhody, ale výsledkem soustavné práce podnikatelů a investiční atraktivity země. Polsko je v této části Evropy zemí s největším počtem osob v produktivním věku s dobrým technickým vzděláním, a to jak na středoškolské, tak na vysokoškolské úrovni, a to jak v absolutních číslech, tak i v kvalitativním vyjádření.

Navzdory oživení poptávky by výrobci dílů a součástek mohli ještě letos pocítit dopady krize způsobené koronavirem. Z nedávného průzkumu Santander Bank Polska vyplývá, že dvě třetiny automobilových společností v zemi očekávají v letošním roce nárůst tržeb ve srovnání s rokem 2019 před pandemií, zatímco pouze 17 % respondentů vidí jako potenciální hrozbu pokles poptávky.

Automobilové podniky by se měly přizpůsobit aktuálním kapacitám a potřebám zaměstnanosti, aktivně se podílet na vývoji nových projektů, využívat moderní technologie, vylepšovat stávající výrobní procesy, aby současně maximalizovaly produktivitu a minimalizovaly náročnost na pracovní sílu.

Trh s náhradními díly není úplně stejný jako ostatní hlavní odvětví online prodeje. Aby bylo odvětví úspěšné, musí si uvědomit a překonat mnoho výzev. Zaprvé, jen malý počet uživatelů automobilů má schopnosti a nadšení, aby se sami pustili do více než základní údržby a oprav. Není náhodou, že nejprodávanějšími náhradními díly na internetu jsou ty, které lze nejsnáze namontovat svépomocí, například žárovky nebo stěrače.

 

Bibliografie a zdroje:

https://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Roczniki-i-raporty/Raport-kwartalny-PZPM-i-KPMG-Branza-motoryzacyjna-Edycja-Q1-2021

https://www.paih.gov.pl/sektory/motoryzacja

https://www.parkiet.com/Przemysl/302179988-Branza-automotive-liczy-na-odbicie.html

https://www.pb.pl/rynek-motoryzacyjny-cofnal-sie-o-trzy-lata-1102434

http://www.ekspert-flotowy.pl/artykuly/614/rynek-motoryzacyjny-a-koronawirus-analiza-rynku-po-najtrudniejszych-pieciu-miesiacach-od-lat.html

http://www.flota.com.pl/we_flocie/4051/ranza-automotive-w-polsce-czyli-co-i-dla-kogo-produkujemy.html

https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/aktualnosci/raport-na-temat-branzy-automotive.html

https://motofocus.pl/informacje/nowosci/89200/covid-19-wplynal-na-rozwoj-e-commerce-w-automotive-tez

https://www.gminsights.com/industry-analysis/automotive-regenerative-braking-market

https://www.transparencymarketresearch.com/automotive-braking-component-market.html