Průmysl 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce

Průmysl 4.0 je pojem, který se vztahuje k průmyslové revoluci v souvislosti se současným vzájemným využíváním automatizace, zpracování a výměny dat a výrobních technik. Průmysl 4.0 není jen o technologiích, ale také o nových způsobech práce a roli lidí v průmyslu. Jedná se o souhrnný termín pro techniky a principy fungování organizací hodnotového řetězce, které společně používají nebo využívají kyberneticko-fyzikální systémy, internet věcí (IoT) a cloud computing.

Začátek 21. století je obdobím, kdy se začíná mluvit o čtvrté průmyslové revoluci. Jeho průkopníkem se stal internet věcí (Internet of Things), tedy přenos velkého množství dat, pokročilé metody zpracování dat a Big Data – technologie pro analýzu velkých datových souborů. Koncept Průmyslu 4.0 se skládá z několika prvků: integrace inteligentních strojů, systémů a změny výrobních procesů. Je založena na souhrnném zpracování dat, což by mělo vést ke snížení výrobních nákladů a zároveň ke zvýšení produktivity a zefektivnění logistiky. Čtvrtá revoluce je také spojena s inovacemi a integrací na linii člověk-robot – bariéry mezi nimi mizí, což vede ke zvýšení flexibility výroby a obecně ke změně způsobu práce lidí a jejich role v průmyslu.

Pojem Průmysl 4.0 tedy znamená sjednocení reálného světa výrobních strojů s virtuálním světem internetu a informačních technologií. Lidé, stroje a IT systémy si v průběhu výroby automaticky vyměňují informace, a to jak v rámci výrobního závodu, tak v různých IT systémech fungujících v podniku. Průmysl 4.0 zahrnuje celý hodnotový řetězec: od zadání objednávky a dodání komponent pro probíhající výrobu až po expedici zboží zákazníkům a poprodejní služby. Prostředí Průmyslu 4.0 podporuje pracovníky jako nikdy předtím tím, že poskytuje přístup k prakticky jakýmkoli užitečným informacím, kdykoli a odkudkoli, což umožňuje nákladově efektivní výrobu výrobků na míru a krátkých sérií (tzv. Mass Customisation).

Čtvrtá průmyslová revoluce popisuje komplexní proces technologické a organizační transformace podniků, který zahrnuje integraci hodnotového řetězce, zavádění nových obchodních modelů a digitalizaci výrobků a služeb. Realizace těchto řešení je možná díky využití nových digitálních technologií, datových zdrojů a zajištění síťové komunikace mezi stroji, zařízeními a lidmi. Hnací silou této transformace jsou stále více individualizované potřeby zákazníků a rostoucí trend personalizace produktů a služeb.

V dobře organizované továrně budou brzy jedinými pevnými prvky stěny, střecha a podlaha. Tradiční výrobní linky budou nahrazeny moduly, které se buď autonomně, nebo pod lidským dohledem sestaví tak, aby co nejrychleji splnily příchozí objednávky.

Pro hladký rozvoj průmyslu čtvrté generace je nezbytné, aby společnosti efektivně spolupracovaly na jednotlivých technologických řešeních. Existuje několik klíčových faktorů, které vedou k rozvoji myšlenek:

(a) zvyšování povědomí o výhodách, kterých může podnik dosáhnout zavedením řešení Průmyslu 4.0,
(b) zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v oblasti IT,
(c) řádné řízení dodavatelských řetězců,
(d) změna profilu spotřebitele na takového, který bude nutit podniky ke změně.

Čtvrtá průmyslová revoluce změní tvář pracovní síly. Inovace však nevznikají opakovanými činnostmi, ale novými nápady a kreativním myšlením. Zaměstnanci vybavení digitálními řešeními se mohou méně spoléhat na sílu svalů a více na sílu své mysli. Automatizace a inteligentní procesy mají především podporovat člověka, nikoliv ho nahrazovat.

Probíhající digitální transformace vyžaduje odborníky se znalostí nejnovějších průmyslových řešení, ale především s kompetencemi souvisejícími s řízením a realizací efektivních digitalizačních strategií v éře čtvrté průmyslové revoluce. Chceme, aby se skupina MBF na této revoluci aktivně podílela a zároveň byla její součástí. To vyžaduje obrovské množství práce a mnoho hodin schůzek a jednání. Nejdůležitější je však na konci ohlásit úspěch.

Bibligrafia:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czwarta_rewolucja_przemys%C5%82owa
https://przemysl-40.pl/index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0/
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/tag/przemysl-4-0/#desc-bottom
https://mfiles.pl/pl/index.php/Przemys%C5%82_4.0
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/przemysl-4-0-teraz-jeszcze-bardziej-potrzebny
https://zrobotyzowany.pl/wiedza/4044/czym-jest-przemysl-4-0-i-jakie-korzysci-niesie-ze-soba-dla-przedsiebiorstw
https://www.sap.com/poland/insights/what-is-industry-4-0.html
https://builderpolska.pl/2020/01/08/przemysl-4-0-przyszlosc-ktora-dzieje-sie-dzis/
https://www.ibm.com/pl-pl/industries/industrial/industry-4-0
https://www.hays.pl/blog/insights/czy-przemysl-4-0-znaczaco-wplynie-na-wyzwania-rekrutacyjne-